Publicerat 3 september 2018

Diabetesforskaren Bibbi Smide har arbetat med diabetes en stor del av sitt yrkesliv. Som utbildad sjuksköterska och vårdlärare blev forskning en naturlig del i hennes arbete. Med resor till bland annat Tanzania, Kenya och Abu Dhabi har hon undervisat blivande diabetessköterskor. I dag är hon pensionär och uttrycker sin kunskap om diabetes via sina målningar.

Bibbi Smide, 75 år, har arbetat med diabetes en stor del av sitt liv. Som nyutexaminerad sjuksköterska 1966 och flera år inom diabetesvårdsforskning har hon genom åren hållit diabetesutbildningar i flera länder samt i Uppsala. Mestadels har det handlat om hur sjuksköterskorna på de olika platserna i sin tur ska utbilda personer med diabetes.

På hennes cv står det inte bara diabetesforskare, utan även universitetslektor, docent, pedagog, utbildare, författare och konstnär. Sedan 1990-talets början har hon forskat om egenvård i diabetes och har genom åren varit verksam bland annat i Tanzania, Kenya och Abu Dahbi. Först blev det Kenya en tur innan vårdlärarlinjen och sen Tanzania, dit hon kom på 1990-talet.

Vårdlärarutbildare vid universitetssjukhuset i Tanzania
Hon kom till Tanzania på grund av att hennes make hade arbete där, medan hon själv inte hade något att göra. Med sina tidigare erfarenheter som sjuksköterska och vårdlärare och med ett stort intresse av vårdforskning tyckte en av hennes kollegor i Sverige att hon skulle börja forska inom diabetes och egenvård. I och med att hon även hade studerat pedagogik fick hon en anställning som vårdlärarutbildare direkt vid universitetssjukhuset i Dar es Salaam där hon fick möjligheten att samarbeta med den engelske diabetesforskaren professor Mc Larty.

- Diabetes ansågs som en ovanlig sjukdom i Afrika fram till 1950-talet. Dock har situationen förändrats under de senaste 40-50 åren. Den första läroboken om diabetes i Afrika utkom 1997. Det är framför allt typ 2 diabetes som ökar i utvecklingsländerna. Sannolikt är det den snabba förflyttningen från landsbygden till större städer som står för ökningen. Många som flyttar till städerna anammar en ohälsosam livsstil med förändrade matvanor och minskad fysisk aktivitet. Detta i kombination kan då ge upphov till typ 2 diabetesens ökning. Stressen kan också påverka blodsockret. I många länder kan personer som flyttar från landsbygdens livsstil och möter storstadens tempo uppleva stress och det kan visa sig som ett för högt blodsocker, säger Bibbi.

I Tanzania kunde diabetes tidigare vara en mycket allvarlig sjukdom. Det kunde också hända att under de år som Bibbi var i Tanzania kunde personer med diabetes komma till mottagningen på sjukhuset och mötas av informationen om att det fanns inga mediciner den dagen att få, varken insulin eller tabletter. Patienterna tvingades då vända sig till privata apotek, men fick då själva stå för kostnaderna. Det hände ibland att barn med typ 1 diabetes fick hjälp ab byborna för att kunna köpa det livsnödvändiga insulinet.

År 2000 disputerade hon med sin doktorsavhandling i diabetes ”Self-care, foot problems and health in Tanzanian diabetic patients and comparisons with matched Swedish diabetic patients”. Det övergripande målet var att studera egenvård, fotproblem och självupplevd hälsa hos 150 tillfrågade tanzaniska diabetespatienter och jämföra dem med köns- och åldersmatchade svenska diabetespatienter från ett område i mellan Sverige. Bibbi minns att det då var endast en person i den undersökta gruppen i Tanzania som hade möjlighet att testa sitt eget blodsocker. Det var en äldre man som fått en blodsockermätare i present av sina barn. Han var oerhört stolt över detta.

Under en tio års period, av och till, var Bibbi i Tanzania, där sista gången blev 2006. År 2003 öppnades en ny diabetesklinik vid universitetssjukhuset och den ersatte den gamla som funnits sedan 1970-talet. Vid den nya kliniken finns personal som har specialutbildning i diabetes. Tanzanias diabetesorganisation har deltagit i utvecklingen och speciella diabeteskliniker finns inrättade i de olika områdena.
Efter disputationen fick Bibbi en lektorstjänst vid Uppsala universitet och blev docent 2008 och fortsatte att forska.

Erfarenheter från Abu Dhabi
År 2014 blev det Abu Dhabi. Under ett år pendlade hon dit för att utbilda sjuksköterskor som deltog i en ettårig kurs för att bli diabetessjuksköterskor. Kursen genomfördes i samarbete med lärare från Malmö och Lunds universitet. I Abu Dhabi har cirka 19 procent av befolkningen typ 2 diabetes. Behovet av utbildade diabetessjuksköterskor var stort. Kursen omfattade många moment med hur personer med diabetes kan lära sig om sin egen sjukdom. Vuxenlärandet – hur går det till?

- Studenterna arbetade i grupp där kvinnliga och manliga studenter arbetade tillsammans. Många patienter i Abu Dhabi får njurkomplikationer, vilket i många fall leder till dialys. I utbildningen av de blivande sjuksköterskorna arbetades det mycket med hur patienterna skulle kunna fördröja eller undvika uppkomsten av just senkomplikationer. Det var oerhört intressant att följa studenternas utveckling, från att sitta och lyssna på en föreläsare till att själva bli delaktiga i undervisningen. Vi arbetade hela tiden med att studenterna skulle få en djupare insikt i hur man lär sig om sin sjukdom när man är vuxen, förklarar Bibbi.

Den vuxnes lärande om diabetes
Bibbi har framför allt arbetat med hur den vuxne personen med typ 2 diabetes lär sig. Hur kan utbildningen genomföras för att personen själv ska förstå vad som är viktigt? Vilken betydelse anser man att livsstilen har? Hur hänger det ihop? När ökar blodsockret? Betyder det något när jag tränar? Vilken typ av träning passar mig? Det viktiga för att må bra är att personen själv får insikt i vad som är betydelsefullt.

- Den stora frågan är då hur man får den insikten. Ett sätt kan vara att man använder den egna blodsockermätaren som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det betyder att man mäter sitt blodsocker, tar en promenad och mäter blodsockret efter promenaden och ser vad som händer.  Kanske någon mår bra av att göra flera situps om dagen; sitta på en stol och resa sig upp flera gånger i inte alltför lågt tempo. Vad händer då med blodsockret? Man kan göra detsamma med maten, vad är bra för just mig? Ju mer man vet och förstår om vad som påverkar det egna blodsockret desto bättre kan man må, fortsätter Bibbi.

Bibbi mår bäst av medelhavskost
Bibbi berättar att hon själv mår bäst av att äta medelhavskost, det vill säga många grönsaker och mycket frukt, hon bestämmer direkt hur mycket mat som ska vara på tallriken och tar aldrig om. Vid enstaka tillfällen kan det bli en kaka till kaffet, dock inte varje dag. En vanlig vardag för Bibbi är stressfri där hon börjar dagen med en trevlig frukost och läser tidningen. Därefter tar hon en promenad med sin make och kommer hem lagom till lunch. Då blir det mycket grönsaker och bara något lättare på kvällen. I och med att Bibbi är engagerad i många föreningar så brukar det även bli ett möte på eftermiddagen med något av hennes engagemang.

Konstintresse sedan barnsben
Bibbi har alltid sedan barnsben varit konstintresserad och började måla i olja redan under gymnasietiden. Yrkesarbetet har sedan tagit mycket tid och Bibbi har målat endast någon tavla per år. Som pensionär har målandet blivit en del av vardagen. Tankar har kommit som:
”Hur kan jag använda mina kunskaper inom diabetes och hur kan jag illustrera sjukdomen i en målning?”

- Vad har jag för förhållande till den målande bilden? Hur kan jag tolka den här bilden? Jag har försökt fånga upp någonting i målningen, för att komma djupare i förståelsen i sjukdomen, tillägger Bibbi.

Hennes målningar blev sedan uppkomsten till boken ”Diabetes i ord och bild” som innehåller 20 bilder i färg. Till varje bild har Bibbi skrivit en sida med text som anknyter till själva bilden och som också bygger på erfarenheter från diabetesvårdsforskning och utbildning till blivande diabetessjuksköterskor. Hon har där målat med tanke på att du som har diabetes, har någon anhörig med sjukdomen, arbetar med detta eller är allmänt intresserad, ska få en inblick i vad det kan innebära att ha diabetes.

- Som vuxen kan man lära sig på många olika sätt. Några föredrar lyssnandet, andra kanske vill sitta och läsa för sig själva. Några lär sig genom att diskutera med andra. Vissa kan öka sitt lärande genom att betrakta bilder och fundera vad bilden kan förmedla.
I dag går Bibbi på målarkurser för att utöka sitt kunnande inom målningen. När hon kommer till lektionerna brukar hennes härliga målarkompisar fråga ”och vad ska du måla i dag? Blir det en betacell eller malaria eller polio?”

Men för det mesta blir det en målning som kan illustrera någon del som har att göra med diabetes.
Bibbi har haft några tidigare utställningar med sina målningar, men i nuläget är det ingen utställning på gång.

Personliga erfarenheter av diabetes
Hon har inte diabetes själv och inte heller någon anhörig som har sjukdomen. Men hon minns en dramatisk händelse när hon var åtta år och hennes lillebror två. De var då på semester med sin mamma som var övertygad om att hennes lillebror hade diabetes. Ett urinprov hade lämnats in på apoteket och svaret blev att genast åka till sjukhus. Hon kommer ihåg hur de fick avbryta semestern och åka tåg flera mil för att komma till sjukhus. I och med att hennes mamma var sjuksköterska så var hon nästan säker på att han hade diabetes. Dock hittade man inga tecken på diabetes då prover tagits på sjukhuset. Det framkom senare att urinproverna hade förväxlats på apoteket. Men det var en dramatisk situation som Bibbi aldrig kommer att glömma och menar på att det är viktigt att fånga upp symptomen tidigt. Det vill säga att vederbörande är törstigare än vanligt och kissar mycket.

Bibbis rekommendationer
Utveckla gärna diabetesvården genom att ha återkommande grupputbildningar för personer med diabetes. Detta bör kunna genomföras både för patienten själv men även för anhöriga. Vidare tycker Bibbi att man bör integrera patientutbildningen mer i diabetesbehandlingen.

För beställning av Bibbis bok eller en målning, maila till bibbi905@hotmail.com

Text: Ann Fogelberg
Foto: Leif Ekman