Publicerat 28 september 2018
För mycket gluten under graviditeten kopplas till ökad diabetesrisk för barnet. Experter varnar dock för att växla till en glutenfri kost eftersom det kan minska intaget av fiber, järn och B-vitaminer. Rekommendationen är, om du överkonsumerar, att dra ner på glutenintaget under graviditeten.
 

Kvinnor som konsumerar mer än 20 g gluten per dag (t ex åtta skivor bröd) kan öka risken för att deras barn får typ 1-diabetes. Att utesluta glutenfri kost är dock inte att rekommendera eftersom det kan minska intaget av fiber, järn och B-vitaminer.

Enligt studier på möss finns det en möjlig koppling mellan låg glutenförbrukning hos mödrar och en lägre förekomst av typ 1-diabetes hos barnet, men tidigare har ingen sådan länk hittills hittats hos människor. Den senaste studien tyder på att gravida kvinnor som äter 20 g eller mer gluten om dagen, har sannolikt dubbelt så stor risk att få ett barn med typ 1-diabetes än kvinnor som äter mindre än 7 g gluten om dagen.

Dr Knud Josefsen, medförfattare av undersökningen från Bartholin-institutet i Köpenhamn, sa att resultaten borde tolkas med försiktighet.

- För närvarande rekommenderar vi inga förändringar i dieten under graviditeten, säger han. Men han tillade att det är intressant att även i livmodern kan miljöfaktorer få effekt på framtida risk för typ 1-diabetes.

Josefsen och hans kollegor har analyserat data från mer än 67 500 graviditeter hos danska kvinnor. Resultaten tyder på att ju högre en gravid kvinnas glutenintag är, ju mer sannolikt är det att hennes barn utvecklar typ 1-diabetes under de följande 15 åren. 0,3 % av barnen hos mödrar med lägst glutenintag utvecklar sjukdomen, jämfört med 0,53 % av barnen hos kvinnor i med högst glutenintag, dvs de som intog mer än 20 g gluten per dag.

Man har även tagit hänsyn till faktorer som moderns ålder, BMI, socioekonomisk status och totalt energiintag av kvinnorna med högst intag av gluten, där det är dubbelt så stor sannolikhet att utveckla typ 1-diabetes som de som hade det lägsta intaget. Men endast 247 barn utvecklade typ 1-diabetes, vilket gör det svårt att dra slutsatser.

Det är inte heller säkert vilken mekanism som spelar in, och Josefsen säger att andra komponenter i kosten eller kornen skulle kunna ligga bakom trenden. Och det finns en annan oro.

Josefsen konstaterar att forskningen nyligen har föreslagit att större konsumtion av gluten är förknippad med en minskad risk för typ 2-diabetes hos den person som äter gluten.

- Det är förmodligen för att några av de fibrer som finns i korn skyddar mot vissa sjukdomar, till exempel, som i detta fall, typ 2-diabetes, säger Josefesen.

David Sanders, professor i gastroenterologi vid University of Sheffield, som inte var inblandad i studien, välkomnade forskningen och säger att förekomsten av celiaki förefaller ha stigit sedan 1950-talet, möjligen på grund av ökande nivåer av glutenförbrukning i samhället. Men han sa att studien tyder på att risken för typ 1-diabetes bland barn till mammor som äter höga nivåer av gluten fortfarande är liten och att den ökade risken bara var blygsam. 

Dr Jessica Biesiekierski, nutritionist vid La Trobe University, säger att det inte var känt om någon av kvinnorna eller barnen hade celiaki, vilket ofta är odiagnostiserat men kan vara ärftligt och har kopplats till en större risk att utveckla typ 1 diabetes.

- Om någon är orolig för att de kan ha diabetes eller celiaki, ska de träffa sin läkare och en dietist, säger Biesiekierski.

Källa: The Guardian

Vad ska man äta när man har diabetes? Det finns så klart olika kostråd för olika individer, som till exempel medelhavskost, LCHF, paleolitisk kost, 5:2 och 8/800. Vi på Diabetes Wellness Sverige vill att du ska ha ett så bra liv som möjligt och välja den kost som passar och fungerar bäst för just dig. Rådfråga alltid din vårdcentral vilken diet som är bäst för dig.