Publicerat 22 april 2022

Diabetes är en allvarlig och kronisk sjukdom. Men diabetes kan också leda till en rad andra sjukdomar eller komplikationer, såsom retinopati, nefropati eller neuropati.

Diabetes är en grupp sjukdomar som alla leder till att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller att insulinet inte fungerar som det ska. När kroppen saknar insulin har cellerna problem med att ta upp näringsämnen, och man kan få högt blodsocker (hyperglykemi). Om du inte får i dig tillräckligt med mat, utsätter dig för fysisk ansträngning eller tar för mycket insulin kan du få för lågt blodsocker (hypoglykemi) eller en känning.

Insulinbrist kan också leda till diabetisk ketoacidos. Detta kan vara ett mycket allvarligt tillstånd och är vanligast vid typ 1-diabetes innan diagnosen ställs eller om den nödvändiga insulindosen av någon anledning inte har ställts in. Ketoacidos kan orsaka minskat medvetande eller koma, och är i värsta fall livshotande. Både hyperglykemi, hypoglykemi och ketoacidos anses vara akuta komplikationer. Men diabetes kan också orsaka en rad följdsjukdomar.

Njursvikt
Varje år måste ett 40-tal norrmän transplantera nya njurar till följd av njursvikt efter diabetes. Vi uppskattar att cirka 15 procent av all njursvikt i Norge orsakas av diabetes. Orsaken är ofta högt blodsocker i kombination med högt blodtryck och en viss ärftlighet. Njursvikt gör att protein utsöndras i urinen där din läkare snabbt kan kontrollera detta från ett urinprov.

Neuropati
Medan nefropati är en term som används för diabetisk njursvikt, används neuropati för att hänvisa till skador på nervsystemet utanför det centrala nervsystemet. Denna typ av nervskador upplevs oftast i ben och fötter, och ger en minskad känsla. Detta kan i sin tur leda till fotsår, och i värsta fall med amputation som följd. Nervskador vid diabetes kan också orsaka olika cirkulationsrubbningar och magbesvär eller diarré och hos män kan neuropati även leda till impotens.

Ögonsjukdomar
Dåligt sänkt blodsocker kan också leda till komplikationer och förändringar i ögat. Den vanligaste är diabetisk retinopati som orsakar skador på de små blodkärlen i ögat. De vanligaste symtomen är dimsyn eller nedsatt skärpa. Laserbehandling kan förebygga komplikationer om behandlingen genomförs i tid. Obehandlad retinopati är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. Om du lider av diabetes har du också en högre risk för andra ögonsjukdomar som grå starr eller glaukom.

Stroke och hjärtinfarkt
Diabetes ökar också risken för hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Personer med diabetes har dubbelt så stor risk att få en stroke som personer utan diabetes, och det gäller särskilt typ 2-diabetes. För att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar rekommenderas god blodsockerkontroll, daglig fysisk aktivitet och hälsosam kost. Du bör också vara medveten om att rökning är ännu mer skadligt för personer med diabetes.

1 av 20 norrmän har diabetes
Cirka 260 000 personer har i dag en diabetesdiagnos i Norge, vilket utgör cirka fem procent av befolkningen. Av dessa har cirka 23 000 typ 1-diabetes. Incidensen ökar med åldern och bland 80-åringar har över 10 procent fått diagnosen diabetes. Dessutom uppskattar forskare att cirka 60 000 personer har diabetes utan att vara medvetna om det.
I Sverige har närmare 500 000 personer någon form av diabetes, där 85-90 procent har typ 2-diabetes. Och cirka 150 000 personer har uppskattningsvis diabetes utan att vara medvetna om det.

Källa: Diabetes Wellness Norge