Publicerat 24 juni 2020

Är du orolig för dig själv eller för någon i din närhet? Har en närstående blivit sjuk eler avlidit? Då kan du bli erbjuden krisstödssamtal.

Utbrottet av coronaviruset, som orsakar infektionssjukdomen Covid-19, har påverkat oss på olika sätt, många har blivit sjuka eller har närstående som varit sjuka eller avlidit. Oro för hälsa eller ekonomi, isolering och ett liv med färre kontakter har varit påfrestande för många.

Känner du oro för dig själv eller för någpn närstående? Kanske är du anhörig till någon som är sjuk eller har avlidit? Då kan din vårdcentral erbjuda krisstödsamtal.
Boka ett besök på vårdcentralen, via telefonkontakt eller chatt och videosamtal i de fall vårdcentralen erbjuder det.
Alla vårdcentraler har tillgång till kurator eller psykolog. På 1177.se kan du se vilka vårdcentraler som erbjuder videobesök eller chatt. Du kan också boka krisstödsamtal via appen Alltid öppet. Det kan du göra även om du inte är listad på en vårdcentral som är ansluten där.
1177.se/Stockholm/corona-krisstod

Saknar du information om Covid-9? På 1177.se uppdaterar de dagligen med den senaste informationen, där 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Är du 65 år eller äldre och vill prata med någon, kan Äldrelinjen ge mänskligt stöd i form av ett telefonsamtal. Samtalet är anonymt och kostar ingenting. Vardagar 8-19 och helger 10-16. Telefonnummer 020-22 22 33.
 

Källa: 1177 Vårdguiden