Publicerat 25 juli 2022

Enligt en ny studie kan exponering för ljus, även svagt ljus, störa sömnen och öka risken för allvarliga hälsoproblem för äldre vuxna som till exempel typ 2-diabetes.

”Exponering för vilken mängd ljus som helst under sömnperioden korrelerade med den högre förekomsten av diabetes, fetma och högt blodtryck hos både äldre män och äldre kvinnor”, säger Phyllis Zee till CNN.

Hon är chef för sömnmedicin vid Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago och huvudförfattaren till en ny studie om hur exponering för ljus påverkar sömnen. Enligt henne bör människor göra sitt bästa för att minimera den mängd ljus de exponeras för när de sover.

Ökade hjärtfrekvensen
Den nya studien fokuserar på äldre som redan har en högre risk än unga att drabbas av diabetes och hjärt- kärlsjukdom. I en tidigare studie undersökte Phyllis Zee och hennes team vilken roll ljus spelar för friska vuxna i 20-årsåldern och fann att en natts sömn i svagt ljus, motsvarande ljuset från en tv, ökade blodsockernivåerna och hjärtfrekvensen hos unga. 

I tidigare studier har det visat sig att ökad hjärtfrekvens under sömnen ökar risken för framtida hjärtsjukdomar och för tidig död. Högre blodsockernivåer visar på insulinresistens och kan så småningom leda till typ 2-diabetes.

Studie med äldre
Det svaga ljuset som försökspersonerna utsattes för i studiens sovexperiment i sovlabbet störde de unga vuxnas sömn trots att de sov med slutna ögon. Den lilla mängden ljus orsakade ett underskott av djupsömn och drömsömn, de stadier av sömnen där den mesta cellförnyelsen sker.

I den nya studien där forskarna fokuserade på äldre ville de se om det fanns någon skillnad i frekvensen av de sjukdomar som är relaterade till ljusexponering under sömnen. I den nya studien användes inte ett sovlabb utan försökspersonerna sov i sin naturliga miljö med en liten enhet som fanns i ett armband.

Enheten mätte de 552 försökspersonernas sömncykler, genomsnittliga rörelser och deras exponering för ljus.

Objektiva data
Phyllis Zee förklarar att de mätte den mängd ljus som personen utsattes för med en sensor på kroppen och jämförde det med deras sömn- och vakenhet under ett dygn.

”Vad jag tycker är annorlunda och anmärkningsvärt i vår studie är att vi har riktigt objektiva data med den här metoden”, säger hon till CNN.

De flesta sov med ljus i rummet
Forskarna förvånades över att färre än hälften av de försökspersoner som deltog i studien sov i mörker under minst fem timmar och över 53 procent av dem hade något ljus i rummet under sömnen.

I analyser fann forskarna att de som exponerades för högre mängder ljus under sömnen också var mer benägna att ha diabetes, högt blodtryck eller fetma. De som sov med mer ljus i rummet var också mer benägna att både gå och lägga sig och gå upp senare.

Källa: DagensPS