Publicerat 2 juni 2023

Forskare vid Oslo universitetssjukhus testar just nu en mycket speciell hypotes. De misstänker att typ 1-diabetes orsakas av ett virus, precis som polio, hiv, influensa eller corona. Om detta stämmer kan det vara möjligt att förebygga diabetes med hjälp av ett enkelt vaccin.

Forskare har länge misstänkt att virus spelar en roll när någon får typ 1-diabetes. Det är de så kallade CVB-virusen som troligen är boven.

Det är professor Knut Dahl-Jørgensen som står i spetsen för den internationella forskargrupp som nu närmar sig ett genombrott. De har nu lyckats upptäcka detta virus i bukspottkörteln, där kroppen producerar insulin. Preliminära resultat tyder på att CVB-viruset långsamt förstör de insulinproducerande cellerna.

CVB-viruset är en typ av enterovirus som ofta finns i luftvägarna och i tarmen, men som normalt inte ska finnas i bukspottkörteln.

Är viruset orsaken?
Det som är otroligt viktigt för forskarna nu är att ta reda på om det är virusinfektionen som utlöser eller orsakar diabetes, eller om det kan finnas andra orsaker till att diabetes och virusinfektionen uppstår samtidigt.
Det allra bästa sättet att påvisa ett orsakssamband är förstås att behandla virusinfektionen och se om detta kan förebygga eller bromsa diabetessjukdomen.

Forskarna ska nu testa behandlingen på barn som precis fått den allvarliga diagnosen. Om en tablettkur kan förhindra eller bromsa utvecklingen av diabetes innebär det också att sjukdomen kan förebyggas. Ett vaccin mot CVB-viruset kan förebygga infektionen som orsakar diabetes, på samma sätt som HPV-vaccinet idag skyddar mot en infektion som kan orsaka livmoderhalscancer.
Läs mer: Ett helt nytt spår (Apollon 2022)

Flera autoimmuna sjukdomar
Det som är spännande är att samma forskargrupp också har hittat kopplingar mellan CVB-viruset och andra autoimmuna sjukdomar. Kanske kan resultaten också användas för att förebygga sjukdomar som artrit eller multipel skleros (MS).Hypotesen är att viruset orsakar en "långsam virusinfektion", en svag och kronisk infektion. Istället för att reagera med klassiska infektionssymptom attackerar immunförsvaret cellerna för att ta viruset. På sikt gör det också att cellerna som producerar insulin skadas och dör.

Både arv och miljö
Gener spelar en viktig roll i utvecklingen av diabetes och forskare har identifierat mer än 90 genetiska faktorer som predisponerar för typ 1-diabetes. Men arvet kan inte ensamt förklara varför antalet personer med diabetes i Norge har fördubblats på några decennier.Andra studier har visat att personer som flyttar från områden med låg incidens av diabetes till andra delar av landet ökar risken att utveckla diabetes. Därför måste även miljön spela en viktig roll.Forskarna har tidigare studerat miljöfaktorer som plastmolekyler, komjölk eller nitrosaminer (som också är cancerframkallande) i kött. Men tänk om förklaringen ligger i något så enkelt som en virusinfektion.

Källa: diabeteswellness.no