Publicerat 18 september 2023

Det kan vara ensamt att leva med en sjukdom som begränsar ditt livsuttryck. Forskning visar nu att ensamhet också kan vara en utlösande faktor för att du utvecklar diabetes.

Det är forskarna Roger Henriksen, Roy Nilsen och Ragnhild Strandberg vid Høgskulen på Vestlandet som ligger bakom studien som publicerats i tidningen Diabetologia.

Forskarna har använt data från hälsoundersökningen i Trøndelag (HUNT), som innehåller data från flera enkäter, intervjustudier, kliniska undersökningar och analyser av blod- och urinprover i Trøndelag sedan 1980-talet. Sammanlagt finns det data från mer än 250 000 människor från Trønland i HUNT-databasen.

Förutom att titta på sambandet mellan diabetes och ensamhet analyserade de faktorer som depression och sömnlöshet.

Varför är ensamhet skadligt?
Allt fler studier visar på ett samband mellan olika former av psykisk stress och förekomsten av typ 2-diabetes. Ensamhet är ett tillstånd som ofta för med sig kronisk rastlöshet, som i sin tur kan aktivera olika stressreaktioner.

Forskarna är inte säkra på orsakssambandet, men man tror att ökade nivåer av kortisol kan orsaka tillfällig insulinresistens. Samtidigt pekar forskarna på andra studier som visat på ett samband mellan ensamhet och ohälsosam kost, särskilt läsk eller sockerdrycker och fet mat.

Ensamhet fördubblar risken
När forskarna följde en grupp människor under en period på 20 år fann de att respondenter med höga nivåer av ensamhet löpte dubbelt så stor risk att utveckla typ 2-diabetes.
Läkaren bör fråga om sociala förhållanden.

Docent Roger Henriksen, en av författarna bakom studien, påpekar att ensamhet bara är en av flera faktorer som kan förklara typ 2-diabetes.

- Men även om det fortfarande är så att kost och fysisk aktivitet är de viktigaste riskfaktorerna för diabetes bör läkare också kartlägga patientens sociala relationer, säger Henriksen.


Roger Ekeberg Henriksen vid Høgskolen på Vestlandet forskar på ensamhet. Foto: HVL/Siv Birgitta Systad

Lätt att glömma de mjuka värdena
Henriksen har forskat om mjuka värderingar under stora delar av sin karriär och han har forskat mycket om konsekvenserna av ensamhet.

Tidigare har han uppmärksammats med studien som dokumenterade att personer som är blyga blir lättare förkylda än andra.
- Det är en utmaning att psykologer kan bry sig om ensamhet, medan läkare inte är det, säger Henriksen till forskning.no.
- När den tvärvetenskapliga aspekten mellan psykisk hälsa å ena sidan och fysisk hälsa å andra sidan saknas går vi miste om mycket. Jag har känt mig väldigt ensam i att forska om ensamhet på det här sättet, avslutar Henriksen.

Källa: Diabeteswellness.no