Publicerat 16 september 2022

På 58:e årsmötet för EASD, The European Association for the Study of Diabetes, som i år är i Stockholm, finns vi på Diabetes Wellness Sverige på plats. I år är det ett fullspäckat program under tiden 19-23 september med många intressanta seminarier.

European Association for the Study of Diabetes, EASD, är en ideell medicinsk vetenskaplig förening som grundades 1965. Föreningens mål är att uppmuntra och stödja forskning inom diabetes, sprida kunskap och att underlätta dess tillämpning. Den 19-23 september är det dags för 58’nde årliga EASD Annual Meeting 2022, som i år kommer vara en hybridkongress som ger möjlighet att ansluta sig personligen eller virtuellt. En hybridkongressupplevelse säkerställer att den globala diabetesgemenskapen kan dra nytta av den senaste forskningen och innovationerna inom diabetesområdet och erbjudanden olika alternativ för utbyte och interaktion, oberoende av den pågående osäkerheten kring mötes- och resebestämmelser över hela världen.
EASD är ett av de största nätverken i världen med över fler än 5 000 aktiva medlemmar från över 100 länder över hela världen.
Medlemskapet är öppet för forskare, läkare, studenter, stipendiater, hälso- och sjukvårdspersonal samt sjuksköterskor från hela världen som är intresserade av diabetes eller relaterade sjukdomar.
Varje år håller EASD sitt årsmöte i en europeisk stad med fler än 15 000 delegater från över 130 länder som deltar. Och i år är det i Stockholm.
Talare från hela världen kommer att hålla föreläsningar på Stockholmsmässan i år. Vi på Diabetes Wellness Sverige kommer att vara på plats på mässan 20-22 september och hoppas att få träffa dig personligen i Stockholm. Väl mött.

EASD’S hemsida: https://www.easd.org/

Nästa EASD kommer att hållas 2-6 oktober 2023 Hamburg, Tyskland.

Föreningen EASD deltar aktivt i forskarutbildningen genom att organisera innovativa kliniska kurser över hela Europa samt att årligen organisera en EASD Scientists Training Course och en Robert Turner Clinical Research Course.
Föreningen delar ut fem stora priser varje år: Camillo Golgi-priset, Claude Bernard-priset, Minkowski-priset, Albert Renold-priset och EASD-Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence, där mottagarna av dessa priser håller en föreläsning på årsmötet.
EPITA’S huvudkontor är baserat i Düsseldorf, Tyskland.