Publicerat 5 juli 2019

Över 12 000 ledande läkare, forskare och vårdpersonal från hela världen var sammankallade på den 79'nde ledande kongressen ADA, American Diabetes Association, i juni. Detta år var den i San Francisco, där vår systerorganisation fanns på plats för att rapportera.

Diabetes påverkar mer än 30 miljoner barn och vuxna i USA och bidrar till dödsfallet på mer än 230 000 amerikaner varje år. ADA uppskattar att den totala kostnaden för diagnostiserad diabetes i USA är mer än 327 miljarder dollar, och personer med diabetes har sjukvårdskostnader som är mer än de dubbla kostnaderna för personer som inte har sjukdomen.

För 79’nde gången fanns läkare, forskare och vårdpersonal på plats på den ledande kongressen ADA, American Diabetes Association, och berättade om det senaste inom avancerad forskning, behandlingsrekommendationer och framsteg mot ett botemedel mot diabetes.
Forskningschef Dr Eleanor Kennedy från vår systerorganisation DRWF fanns på plats för att rapportera.

- Årets organisationskommitté gjorde ett väl val av debatter. Bland annat var jag på en debatt med titeln "Utmanande betydelsen av hypoglykemi vid typ 2-diabetes - Allvarlig eller bara hype". Där jag lyssnade jag på professor Brian Frier, från University of Edinburgh, samt den lika framstående amerikanska experten på hypoglykemi, professor Philip Cryer.

Huvudfrågan, som professor Frier lyfte fram, var att hypoglykemi vid typ 2-diabetes ofta underskattas och ofta underrapporteras, delvis tack vare det faktum att ingen undersökning görs om hypoglykemi vid rutinmässiga medicinska samråd.

Professor Cryer menade att hypoglykemi verkligen bara är en komplikation av typ 1-diabetes men för professor Frier var det inte nödvändigtvis sant. Även om det bara finns hos personer med typ 2-diabetes som behandlas med insulin representerar detta faktiskt en mycket större andel av den sockersjuka befolkningen globalt och bör därför betraktas som ett mycket verkligt och allvarligt problem.

En annan debatt som jag satt med i var med, förmodligen ett av de mest kända namnen i diabetesvärlden, professor David Nathan (Diabetes Control and Complications Trial) mot professor Bruce Perkins.

Debatten handlade om diabetesläkemedlet - SGLT-2-hämmarna. Det är känt för att ha ganska spektakulära effekter hos personer med typ 2-diabetes på glukoskontroll. Forskningsstudier har nu visat ett antal biverkningar av dessa läkemedel hos personer med typ 2-diabetes - urinvägs och underlivsinfektioner inte är ovanliga där det även finns risk för amputation. Den största oron är emellertid den mycket ökade risken för diabetisk ketoacidos (DKA).

Professor Nathan argumenterade biverkningarna mycket bra. Medan professor Perkins som har typ 1-diabetes vet hur det är att leva nästan hela sitt liv med ett villkor att det bara är insulin som används för att behandla. Som han tackade Banting och Best flera gånger för deras upptäckt av insulin som har hållit honom levande och argumenterade att personer med typ 1-diabetes behöver mer än bara insulin.
Med hjälp av statiner som ett prejudikat förklarade han att läkemedel som kommer från typ 2-diabetesvärlden bör göras tillgängliga för personer med typ 1-diabetes där lämplig utbildning också kan erbjudas. Det beprövade kardiärnära skyddet och de metaboliska fördelarna med denna läkemedelsklass överväger bieffekterna och han sa att patienter och vårdpersonal kan mildra risken för DKA och, ännu viktigare, att personer med typ 1-diabetes som vill ha valet av kompletterande terapier inte bör nekas de.

Jag lyssnade även på en debatt, "Indikationer för transplantation i bukspottkörteln under tiden för glukosensorer och insulinpumpar". Att delta i dessa typer av konferenser är alltid ett privilegium, inte minst för att vi ofta får tillgång till människor från väldigt olika världar. På scenen stod en transplantatkirurg som hävdade att bukspottkörteltransplantation är ett livskraftigt alternativ för personer med diabetes, där Dr Silke Niederhaus talade vältaligt om hur fördelaktigt det är för personer med diabetes att ha en bukspottkörteltransplantation - det gör det möjligt för människor att känna att de "inte längre har diabetes". Dr Jessica Castle erbjöd istället en alternativ lösning - den artificiella bukspottkörteln - och hävdar att denna teknik inte är beroende av en knapp resurs och inte kräver immunosuppression. Hon inriktade sig på tre grupper - unga barn och ungdomar, sjukhuspassade patienter och gravida kvinnor - och resultaten är imponerande speciellt för att förebygga nattlig hypoglykemi. Men som med alla debatter kvarstår vi med fler frågor än svar. Ska hypoglykemi hos typ 2-diabetes bli mer erkänd? Bör personer med typ 1-diabetes ges SGLT-2-hämmare som en kompletterande terapi? Är den artificiella bukspottkörteln ett livskraftigt alternativ till hela bukspottkörteltransplantationen?

Detta var några av de många debatter som Eleanor Kennedy från DRWF fick vara delaktig i på årets ADA i San Francisco, där över 15 000 personerna (inklusive över 12 000 professionella deltagare) från 115 länder deltog.
Nästa ADA, den 80: e, äger rum 12-16 juni 2020 i Chicago, Illinois.