Publicerat 22 november 2018

DRWF, Diabetes Research & Wellness Foundation, har tilldelats ett prestigefyllt nationellt pris för sitt excellenta arbete inom diabetes vid Diabetes Professional Care Awards-ceremonin.

Vår kollega, DRWF, Diabetes Research & Wellness Foundation, i England, har utnämnts för årets välgörenhet vid den inledande Industry Awards lanserad av Diabetes Professional Care. Utmärkelseceremonin ägde rum på World Diabetes Day, dagen efter Diabetes Professional Care-konferensen i Olympia London, den 14 november.

Diabetes Professional Care är en konferens för vårdpersonal som är inblandad i förebyggande, behandling och hantering av diabetes och dess relaterade tillstånd. Utmärkelserna, som hölls i samverkan med The Diabetes Times, uppvisade framgång och innovation över hela branschen, inklusive läkemedels-, medicinsk utrustning och biovetenskapsindustrier som arbetar inom diabetesvård.

- Grattis till DRWF, priset är ett testamente för deras hårda arbete, engagemang, innovation och, ännu viktigare, den livsförändrande skillnaden de gör för personer med diabetes, säger Maggie Meer, grundare av Diabetes Professional Care.

- Vi lanserade utmärkelserna för att erkänna den viktiga roll som industrin spelar för att utveckla och tillhandahålla produkter, tjänster och forskning som gör det möjligt för personer med diabetes att få ett bättre resultat.

- Dessa utmärkelser handlar om att fira prestationer, standarder för excellens och engagemang för kvalitet och positiva resultat för de företag som arbetar med diabetesvård. Vi var stolta över att vara en del av detta positiva initiativ och gratulera DRWF för att gå utöver att förbättra diabetesvården, säger Oliver Jelley, redaktör för The Diabetes Times.

Noteringarna i de 14 kategorierna bedömdes oberoende av ledande yrkesverksamma från diabetesområdet, däribland Dr Dinesh Nagi, ordförande för Föreningen för brittiska kliniska diabetologer (ABCD) och konsult inom diabetes och endokrinologi. Abigail Kitt, Quality Improvement Lead (Diabetes), NHS England - Kliniska nätverk i Sydost och Sarah Tutton, Chief Executive, DRWF.

Källa: DRWF