Publicerat 24 augusti 2018

Att delta i läkemedelsstudier tror Jesper Magnusson är en viktig del för att hålla ihop samhällets struktur: ”Jag brukar kalla mig för en av Sveriges mest undersökta män”.

Jesper Magnusson har diabetes. För att hjälpa till i samhället deltar han som forskningsperson i studier med nya diabetesmediciner. Senast på Clinical Trial Consultants AB (CTC) i Uppsala.

  • Jag ryms av en känsla att få hjälpa andra, men även mig själv. Jag får ligga i framkant.  Jag brukar kalla mig för en av Sveriges mest undersökta män efter alla grundläggande hälsokontroller. Då har läkare möjlighet att upptäcka cancer eller liknande i ett tidigt skede, förklarar Jesper Magnusson.

 

Han tror stenhårt på att diabetes är en vällevnadssjukdom som är på frammarsch i Sverige.

  • Jag hoppas att jag kan bidra till högre livskvalitet hos andra diabetiker genom att vara forskningsperson, men främst är jag med av ren nyfikenhet.

 

Efter att ha deltagit i sex kliniska studier så är Jesper Magnusson fortfarande nyfiken.

  • Jag tror på samarbete. Man kan se det som ett jobb, men också att bilresan hit faktiskt var väldigt trevlig. Hela Sverige består av klubbar, föreningar och förbund och ofta är det ideellt arbete. Ställer man inte upp för varandra så kommer man ingen vart – det är vad som håller ihop samhällets struktur.

 

Jesper Magnusson fick diabetes för ca 30 år sedan men för honom var det ingen stor vändning eftersom han i dagsläget fortfarande inte har några märkbara symtom. Det är också av den anledningen som han anser det svårt att ändra sina levnadsvanor. För att hålla ett stabilt blodsocker behöver han dock äta fyra tabletter om dagen.

  • Jag var livrädd för tabletter i början men det fungerar inte att skippa dem. Alla dessa regelbundna hälsokontroller kanske i alla fall kan få mig att tänka mer på vad jag stoppar i mig och hur det påverkar mig. Ett av mina mål i livet är att jag ska komma under handikapp 5 i golf innan jag fyllt 90 år.

 

Jan Erik Berglund står som ansvarig läkare för en pågående diabetesstudie hos CTC. Han är intensivvårds- och narkosläkare och har arbetat med läkemedelsprövningar sedan 80-talet.

  • Det finns en stor del patienter som har nytta av nya diabetesläkemedel. Senaste åren har det skett en utveckling av behandlingsmetoder inom detta område. Dels en teknisk utveckling med blodsockermätare och insulinpumpar men också inom farmakologin. Fastän standardläkemedlen är väl beprövade och har fungerat under många år så finns det tyvärr många som får biverkningar. Det är dessa man kan minska så att det blir bättre för den enskilda patienten.

 

Han menar att mycket ansvar ligger på grundforskningen. Det är i ett senare skede som kliniska studier kommer in.

  • CTC bidrar genom att kontrollera säkerhet och i viss mån även effekt av läkemedel, eftersom vi främst genomför tidiga faser i läkemedelsutvecklingen. Det är intressant att vara en del av utvecklingen till nya läkemedel och fler forskningspersoner behövs, berättar Jan Erik Berglund.
  • Det är viktigt att man ställer upp för varandra. Hur ska vi annars kunna få medicinerna att bli bättre om ingen vågar ta dem? Säger Jesper Magnusson.

 

Har du också diabetes och vill delta i en läkemedelsstudie? Anmäl ditt intresse här.