Publicerat 27 juli 2018

Distriktssköterskan Kristina Ehrling har arbetat med folksjukdomen diabetes typ 1 i fyra år. Genom hennes insatser som diabetessköterska på diabetes-endokrinologi-mottagningen vid Falu Lasarett fick hon erhålla SFSDs (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård) stora Omvårdsstipendium 2018.

Kristina Ehrling är distriktssköterska i botten och har arbetat inom primärvården i tio år. När hon fick förfrågan att ta över en kollegas arbete på diabetesavdelningen tackade hon så klart ja.

- Jag har alltid varit intresserad av diabetes. Det är en viktig och intressant patientgrupp att jobba med, säger Kristina.

Kristina arbetar i dag på diabetes-endokrinologi-mottagningen vid Falu Lasarett sedan fyra år tillbaka, där de har cirka 1000 patienter med diabetes, varav 860 med typ 1.

- Det är en utmaning att möta olika människor med samma grund, det vill säga diabetes.

Under sin specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning diabetes lämnade hon in sin magisteruppsats innan hennes examen och fick pris för den. I maj fick hon motta SFSDs (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård) stora Omvårdnadsstipendium 2018 för en studie om långtidseffekter av viss monitorering (övervakning av blodsockervärden) vid typ 1 diabetes. För sitt projekt ”Långtidseffekt av Flash Glucose Monitoring hos personer med typ 1 diabetes.” erhöll hon ett stipendium på 20 000 kronor.

Resultatet visar signifikant förbättrat blodsockervärde (HbA1c) samt behandlingstillfredsställelse efter två månader. Effekter som kvarstår efter två år. I prismotiveringen konstateras att ”det är en viktig studie utifrån ett personcentrerat synsätt”.

Projektet Freestyle Libre
År 2014 startade de systemet med sensorer då även projektet ”Freestyle Libre” föddes. I projektet deltog då 100 av deras patienter som efter tre månaders kontroll och uppföljning fick goda resultat. Så när Kristina i sitt examensarbete gjorde en uppföljning av samma patienter efter 24 månader, kunde hon konstatera ännu bättre resultat. Patienterna hade då fått svara på en enkät med ett flertal frågor vid start samt efter 24 månader. Maxpoängen låg då på 36, varav patienterna angav 22 vid start och 31 poäng 24 månader senare.

- Av 103 patienter var det 90 som fullföljde projektet. Deras HbA1c blev bättre och de fick en sådan hjälp med sensorn som underlättar i vardagen för dem, fortsätter Kristina.

I dag lever 500 av deras totalt cirka 1000 diabetespatienter med en Libre-sensor. Många av deras patienter har inte haft koll på sitt blodsocker och inte orkat kollat det tidigare, men med sensorn har det underlättat och gjort det enklare för dem.

- Tio gånger om dagen kollar de flesta sitt blodsocker, men en del endast fyra eller åtta gånger per dag. De kan enkelt styra insulindoserna utifrån vad de kan avläsa på sensorn, förklarar Kristina.

Kristina påpekar även att diabetes är en sjukdom som kan te sig olika för olika patienter.  

- Att leva med diabetes är olika för olika personer. Det finns lika många varianter som personer, allt är individuellt. Man ska hitta sitt sätt att leva, där sensorn ska underlätta i vardagen för dem. Om jag kan hjälpa till att underlätta för mina diabetespatienter så är det en tillfredsställelse för mig, avslutar Kristina.

Dalarna har fyra specialistmottagningar med inriktning diabetes i Dalarna. Förutom Falu Lasarett, som är den största diabetesmottagningen, finns det även i Mora, Ludvika och Avesta. I dag har Dalarna 14 500 patienter med diabetes typ 2 i primärvården.

Text: Ann Fogelberg
Foto: SFSD


Läs även Varför har du en knapp på armen