Publicerat 25 april 2022

Årets mottagare av Diabetespriset 2022 är Diabetes- och endokrinmottagningen på Ersta sjukhus.

Diabetespriset 2022 tilldelas härmed Diabetesmottagningen på Ersta sjukhus.
– Priset är en fjäder i hatten för hela teamet och något vi är väldigt stolta över. Att det var en patient som nominerade oss till priset känns extra bra, säger Henrik Wagner, överläkare och läkarchef på avdelningen.

Att patienterna uppskattar vården de får på Ersta sjukhus får han många bevis på i vardagen.
– Dels visar våra kvalitetsindikatorer tydligt på att vi ger bra vård medicinskt, men vi märker det också att många hör av sig till oss efter att de fått Ersta sjukhus rekommenderat för sig av vänner och bekanta. Det, och priset vi just fått, är fina kvitton på att vi gör rätt saker, säger Henrik Wagner.

”Målsättningen är att jag ska må bra, att jag är i centrum. Det känns väldigt bra för mig.” Så säger den patient som nominerade Ersta sjukhus till priset.
– Att vi kan erbjuda en kontinuitet för patienten, där de träffar samma läkare och sjuksköterska varje gång, gör att vi kan individanpassa vårt omhändertagande. Vi kan arbeta personcentrerat utifrån de behov varje patient har, säger Henrik Wagner.

Förutom att Ersta sjukhus arbetar personcentrerat ligger man i framkant vad gäller teknik. På Diabetes- och endokrinmottagningen har t ex 38 procent av alla patienter insulinpump, att jämföra med rikssnittet på 27 procent. Ersta sjukhus är också Sveriges största mottagning för unga vuxna (mellan 18–25 år) med typ 1-diabetes.

Motiveringen från Storstockholms diabetesförening lyder:

”Diabetesmottagningen har i ett långsiktigt arbete lyckats uppnå god kvalitet på sin diabetesvård. Man arbetar i team och ligger även i framkant vad gäller digitala tjänster som gör att man som patient snabbt och enkelt kan nå sin vårdpersonal.
Över hälften av patienterna är under 30 år vilket gör mottagningen till Sveriges största för unga vuxna med diabetes typ 1. Arbetet att guida och stötta när man går från barnsjukvård till vuxenvård är otroligt viktigt för att må bra trots sin sjukdom. Mottagningen har också förbättrat flera mätpunkter i Nationella diabetesregistret.”

Diabetespriset på 10 000 kronor ges till en person som gjort exceptionellt goda insatser för att personer med diabetes ska kunna leva ett gott liv, på samma villkor som andra människor i samhället.

Källa: Pressmeddelande Ersta Diakoni