Publicerat 27 januari 2020

Årligen måste diabetespatienter göra mer än en amputering per dag av tår, fötter eller ben. Nyligen framträdde diabetikern Tore Haakon Onstad på Dagsrevyen i Norge. År 2017 blev han inlagd på sjukhuset med ett fotsår som inte ville läka. Ett halvår senare hade han amputerat båda benen. Nu menar fackfolk och politiker att både förebyggandet och sårbehandlingen är för dålig.

Tore Haakon Onstad hade först ett mindre sår på högra foten som han fick en infektion i. På grund av infektionen blev han inlagd på sjukhuset i april 2017. Först fick han amputera en tå, därefter delar av framfoten och till slut hela benet. Trots flera försök att behandla operationssåren, måste läkarna till slut amputera i mitten på låret för att få kontroll på infektionen. Medan läkarna försökte att rädda högra foten, fick han trycksår på vänster häl. Trots intensiv behandling fick han även infektion i såret på hälen. Innan året var slut var han även tvungen att amputera hela vänsterbenet.

Se hela inslaget på Dagsrevyen

En vanlig komplikation vid diabetes är dålig blodcirkulation och nedsatt känsel i bena. Detta har två allvarliga konsekvenser: För det första vill nedsatt känsel göra det svårt att upptäcka små och stora sår. Och för det andra gör nedsatt blodcirkulation att såren inte läker lika lätt som hos friska personer. Diabetes Wellness Norge rekommenderar alla som drabbats av diabetes att regelmässigt undersöka sina fötter, både att själv undersöka och gå på regelbundna kontroller hos fotvårdare eller hos diabetessjuksköterska. Om man inte går på regelbundna kontroller kan det gå fel. Når man väl fått riktig behandling, kan det vara för sent att rädda fötterna.

- Runt 450-500 diabetespatienter måste amputera en tå, en fot eller ett ben varje år på grund av att såren växer utan att man har kontroll, säger Bjørnar Allgot på Diabetesförbundet till NRK.

Politiker engagerar sig för att minska antalet amputationer
Norska Arbeiderpartiet har engagerat sig i frågan och föreslår åtgärder för att minska antalet amputationer.
- I Sverige erbjuder de en årlig fotkontroll och har börjat ge ersättning för fotvård till diabetespatienter, säger Hege Haukeland Liadal som sitter i hälso- och vårdkommittén för norska Arbeiderpartiet.

Anders Lundgren på Diabetes Wellness Norge påpekar vikten av att diabetespatienter får rätt behandling av fotsår så att infektioner snabbt kommer under kontroll.
- Men det viktigaste är inte det som händer på sjukhus, betonar han.
- Om vi först lyckas förebygga diabetes och sedan tillhandahåller goda rutiner för de som  är drabbade av sjukdomen, kan vi troligtvis undvika många av dessa tragiska historierna.

Hade troligtvis inte behövt amputera om han hade fått hjälp i tid
När det gäller Tore Haakon Onstad, så har han stämt Akershus Universitetssykehus för patientskadersättning, där han har fått full förståelse. Två sår fick utvecklas på grund av bristen på behandling, menar Pasientskadeerstatningen. I beslutet står det att Onstad troligtvis hade fått behållit vänsterbenet och delar av höger ben om han hade fått riktig behandling från första början.

Källa: Diabetes Wellness Norge