Publicerat 6 december 2021

En läkemedelssubstans som utvecklats av forskare vid Umeå universitet för typ 2-diabetes har även visat sig förbättra hjärtfunktion, blodcirkulation och uthållighet hos möss. Forskarna går nu vidare för att se om det har samma positiva effekter på människor. Det kan i så fall fungera som ett ”träningspiller” som förebygger en rad sjukdomar.
– Vi har gott hopp om att läkemedlet ska kunna bidra till målet att öka tidsintervallet för ett hälsosamt åldrande, säger Helena Edlund, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet.

Den substans det gäller heter O304. Ämnet fungerar genom att aktivera enzymet AMPK som är ett ämne som annars aktiveras i kroppen vid träning. Det sätter igång hälsosamma processer i kroppen som bland annat nedbrytning av fett och socker, samtidigt som uppbyggande processer också startas.

Helena Edlunds forskargrupp har tidigare visat att O304 kan fungera som diabetesmedicin genom att det sänker blodsockret och minskar insulinresistensen. Studierna visade också att O304 reducerar fettlever och fetma samt ökar hjärtats slagvolym, stimulerar blodcirkulationen och sänker blodtrycket. Preparatet har genomgått fas2a-prövning som läkemedel i diabetespatienter för att säkerställa effekt på människa. Nästa steg innan det kan användas kliniskt är utökade fas 2b- och fas 3-studier.

Den nu aktuella studien innebär att O304 har potential att bli ett läkemedel inte bara för sjukdomar som är relaterade till fetma, utan även för sjukdomar som är relaterade till åldrande, som hjärtkärlsjukdomar. Men denna effekt är alltså ännu så länge bara testad på möss.
– Vi vet att träning har en rad positiva effekter mot åldersrelaterade sjukdomar. Men många gamla kan av olika kroppsliga eller andra skäl inte träna regelbundet. Ett läkemedel som ger liknande effekt på viktiga kroppsfunktioner skulle därför kunna få stor betydelse, säger Helena Edlund.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Communications biology. Den har genomförts med stöd från Vetenskapsrådet, Familjen Erling-Perssons stiftelse, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Helena Edlund är medgrundare till Betagenon AB, ett Umeå-baserat bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklat O304 och som fokuserar på att utveckla egna unika AMPK-aktivatorer för behandling av metabola och hjärtkärlrelaterade sjukdomar i en åldrande population.

Om den vetenskapliga publiceringen
AMPK activator O304 improves metabolic and cardiac function, and exercise capacity in aged mice Madelene Ericsson, Pär Steneberg, Rakel Nyrén, Helena Edlund
COMMUNICATIONS BIOLOGY | (2021) 4:1
doi.org/10.1038/s42003-021-02837-0

Källa: Umeå universitet/Ola Nilsson