Publicerat 30 december 2022

Ozempic är ett mycket använt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Det senaste året har konsumtionen av 1 mg-varianten av läkemedlet nästan fyrdubblats och Ozempic har under långa perioder varit slutsåld. Nu visar det sig att ökningen till stor del beror på att andra använder medicinen för att gå ner i vikt.

Anledningen till att allt fler använder diabetesmedicin som bantningsmedel är komplex, men det finns anledning att tro att många har hakat på videos på Instagram och TikTok där amerikanska influencers berättar hur lätt det är att gå ner i vikt med denna medicin. På vissa ställen rapporteras även om försäljning av Ozempic på svarta marknaden, vilket är mycket olyckligt.

Vi kommer inte att säga något om huruvida Ozempic ska användas av personer som vill gå ner i vikt, men det är en oroande utveckling när diabetesmedicin blir otillgänglig för diabetiker på grund av annan användning som inte ligger i linje med riktlinjerna från det norska läkemedelsverket.

Blått recept
I Aftenposten från den 24 november 2022 kunde man läsa på förstasidan att Ozempic nu används som bantningsläkemedel av allt fler.
Ozempic kan ges på blått recept (se nedan) till patienter som har en typ 2-diabetesdiagnos, men det står läkare fritt att skriva det på vitt recept. Förra året såldes 244 000 förpackningar på blå recept och 39 000 förpackningar på vita recept, enligt Aftenposten. Hittills i år har totalt 360 000 förpackningar blå recept och 120 000 förpackningar vita recept sålts. Det motsvarar en tredubbling av användningen av vita recept och en 50-procentig ökning av användningen av blåa recept. Ökningen av vita recept kommer troligen främst från användning som bantningsmedel, men nu befarar vård- och omsorgsdepartementet att ökningen av blåa recept också till stor del beror på alternativa användningsområden. Diabetesmedicin är inte godkänd för behandling mot fetma och läkare får därför inte skriva ut läkemedlet på blått recept utan korrekt diagnos. Departementet har därför bett den norska läkemedelsmyndigheten att se över användningen av detta läkemedel för att avslöja eventuellt missbruk av systemet. 

Fler läkemedel på väg
Fler och fler läkemedel med liknande aktiva ingredienser kommer nu ut på marknaden. I USA har försäljningen av Wegovy skjutit i höjden. Detta är ett läkemedel som liknar Ozempic, men där semaglutidhalten är dubbelt så hög. Vi förväntar oss att denna medicin även kommer till Skandinavien i takt med att produktionskapaciteten ökar.

Men så länge apoteken inte kan tillhandahålla tillräckligt med medicin till dem som fått Ozempic på blått recept, borde läkarna vara ovilliga att skriva ut denna medicin för användning mot fetma.

Källa: diabeteswellness.no

Vad är ett blått recept?
Ett blått recept är ett recept på läkemedel eller medicinsk utrustning, vars kostnader helt eller delvis täcks av folkförsäkringen. Själva namnet "blått recept" kommer från att läkare tidigare skrivit ut sådana recept på sina egna blå blanketter. Ett blått recept gäller i högst ett år från det att det ordinerats av läkaren, eller till dess att receptet tar slut. Normalt kan du hämta ut tre månaders värde på apoteket.

Vem får ett blått recept?
Läkare kan skriva ut läkemedel och utrustning på blått recept om du lider av en kronisk sjukdom/tillstånd, till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, pollenallergi, astma eller har problem med urinläckage. Det finns krav på att man behöver behandling i 3 månader inom ett år för att få blått recept, men detta behöver inte vara kontinuerligt.

Som huvudregel kan läkaren ordinera ett läkemedel på blått recept direkt (förhandsgodkänd ersättning), men ibland måste läkaren skicka en ansökan till det norska hälsoverket (Helfo) om individuell ersättning. Om ansökan om individuell ersättning beviljas får du ett beslut på posten som du ska visa på apoteket.
Källa: apotek1.no