Publicerat 16 januari 2024

När Åsa Skärgårds son Bror fick diagnosen typ 1-diabetes bestämde de sig för att skaffa hunden Dollar. Idag är Dollar utbildad diabeteshund och hjälper Bror med hans diabetes samtidigt som han även blivit en viktig kompis som erbjuder kärlek och värme.

En diabeteshund är en medicinskt alarmerande hund som varnar eller reagerar på förändrade hälsotillstånd hos ägaren. Hunden tränas att markera då blodsocket blir för lågt eller för högt. Den tränas även att vid behov hämta blodsockermätare och mat samt att larma vid en eventuell krissituation.