Publicerat 27 juni 2019

Ledande kliniker och forskare från hela världen, alla specialiserade på öcellstransplantationer, kommer att samlas den 2-5 juli i Lyon, Frankrike, på den 17:e IPITA-konferensen, där även vi på Diabetes Wellness Sverige kommer att vara på plats.

Den internationella transplantationskonferensen IPITA 2019, som samlar forskare, industri och annan expertis inom områdena transplantation av Langerhanska öar och bukspottkörtel kommer att ha en tre-dagars konferens i Lyon, Frankrike, den 2-5 juli. IPITA står för "International Pancreas and Islet Transplant Association", där Diabetes Wellness stödjer sedan drygt tio år tillbaka detta vetenskapliga samarbete som syftar till att främja så kallade öcellstransplantationer runt om i världen.

Franska transplantationsteam som deltar i bukspottkörtel och öcellstransplatation kommer att vara värd för året IPITA-möte, med 350 delegater från hela världen.

Lyon deltog i de allra första stegen av bukspottkörteltransplantation i slutet av sjuttiotalet med applicering av neopreinjektion av bukspottkörteln, av Jean-Michel Dubernard och Jules Traeger, en original teknik som möjliggjorde utveckling av bukspottransplantation över hela världen. Samma lag deltog också i utvärderingen och förbättringen av kirurgiska tekniker för bukspottkörteltransplantationer.
- Kom till Lyon för ett bra möte i den typiska IPITA-atmosfären, för att njuta av vetenskap, nätverk, vänskap. Jag ser fram emot att träffa dig där! Säger Thierry Berney, IPITA-president.

Omfattande konferensprogram 
Under konferensdagarna erbjuds en rad olika seminarier och frågestunder med experterna, och ett så kallat “meet the researchers”, ett slags nätverksmöte mellan olika forskare. Där även ett flertal forskare från hela världen kommer att finnas på plats för att hålla en mängd olika seminarier om olika aspekter på öcellstransplantationer och hur man kan komma att hantera och behandla diabetes typ 1 i framtiden. 
Inbjudna föreläsare kommer även att ta upp ämnen som är relevanta som typ 2-diabetes, artificiell bukspottkörtel och organvård, men kommer också att ge insikter om vad som kan vara framtiden för beta-cellersättning.

Det vetenskapliga programmet kommer att omfatta alla aspekter av hela bukspottkörteln och öcellstransplantation (både forskning och klinisk praxis). Kongressen kommer att ha ett särskilt fokus på:

- Utveckla ökat samarbete mellan hela bukspottkörteln och östra transplantationsgemenskaperna med sikte på att flytta mot ett integrerat, patientcentrerat sätt att ersätta beta-cell.

- Ge ett forum för att utforska hela sortimentet av nya "toppmoderna" teknologier som är relevanta för ersättning av beta-celler.

- Utrusta nästa generations kliniker, forskare och det fullständiga tvärvetenskapliga teamet som arbetar med beta-cellbyte. Ett varierat och spännande socialt program kommer att komplettera den vetenskapliga delen av mötet.

Stor verksamhet i Oxford 
IPITA har vartannat år varit på olika platser i världen som till exempel i Prag, Melbourne och nu senast i Oxford, 2017. I brittiska Oxford driver vår brittiska systerorganisation Diabetes Research and Wellness Foundation (DRWF) det så kallade “Human Islet Isolation Facility” vid Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology, and Metabolism. Centret är ett av världens största öcellslaboratorium och bedriver såväl avancerad forskning, som verksamhet riktad mot kliniska transplantationer och andra diabetesrelaterade forskningsprojekt som använder sig av öceller. 

- DRWF har finansierat öcellsforskning i Storbritannien sedan 2004 och internationellt, genom Diabetes Wellness International Network, sedan 2007. Tillsammans med våra systerorganisationer i USA, Frankrike, Sverige och Finland, har vi genom åren gett drygt 28 miljoner pund till olika forskningsprojekt på detta område, berättar DRWF:s generalsekreterare Sarah Tutton. 

Hon konstaterar vidare att det visserligen har gjorts enorma framsteg på området under de senaste åren och att Storbritannien nu erbjuder öcellstransplantationer som en av flera behandlingar för personer med typ 1-diabetes. 

- Men det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra, förklarar hon. Att vi här genom IPITA kan samla alla världens ledande forskare på området är väldigt värdefullt och vi är oerhört glada att vi återigen får vara med och stödja denna viktiga sammankomst, fortsätter Sarah. 

Välkommen till IPITA 2019 i Lyon!
Läs mer HÄR