Publicerat 10 juli 2023

Drygt 529 miljoner människor världen över lider av diabetes, en av våra tio dödligaste sjukdomar. År 2050 kommer 1,3 miljarder människor ha diabetes, de flesta av dem typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes, den typ av diabetes som går att förebygga, utgör i dagens länge 95 procent av alla diabetesfall.
Ny forskning i The Lancet visar att diabetesfallen kommer fördubblas på mindre än 30 år från 529 miljoner fall i dag till 1,3 miljarder år 2050.
Alla länder kommer se en ökning i antalet personer med någon typ av kronisk sjukdom, enligt den globala forskningen som är den mest omfattande sjukdomsanalysen för år 2050.

Det här beror ökningen på
Enligt forskarna kommer diabetesfallen öka på grund av ett gap av ojämlikhet mellan länder, men också på grund av rasism.
Men fallen också såklart också på grund av diet, motion, rökning och alkohol. Människor lever allt ohälsosammare och speciellt vårt ätande har förändrats, säger forskaren Liane Ong som är en av dem bakom studien.
Diabetes typ 2 ökar speciellt bland äldre vuxna.
– Under loppet av 30 år har olika länder gått från mer traditionella matvanor, som att äta mer frukt och grönsaker och annan sund mat, till att äta mer processad mat, säger hon.

Diabetes – typer, orsaker, symtom och behandling

  • Världshälsoorganisationen delar in diabetestyperna så här: Typ 1-diabetes, typ 2-diabetes, graviditetsdiabetes och diabetes på grund av andra orsaker, t.ex. rubbningar i hormonverksamheten och inflammation i bukspottskörteln.
  • Typ 1-diabetes beror på att de insulinproducerande betacellerna har förstörts på grund av en autoimmun inflammation. Går inte att förebygga.
  • Typ 2-diabetes beror på att insulineffekten är nedsatt eller/och att insulinsöndringen är störd. Går att förebygga.
  • Graviditetsdiabetes beror på att insulinbehovet ökar till följd av hormonförändringar i kroppen.

Symtom och behandling

  • Symtom på diabetes är bland annat törst, trötthet, stora urinmängder och avmagring. För typ 2 även depression och irritabilitet, ont i benen, sämre syn och infektionskänslighet.
  • Diabetes är faktum när fasteblodsockret är minst 7 millimol per liter i plasma och minst 6,1 millimol per liter i helblod.
  • Diabetes behandlas genom kostförändringar och insulin. Vid lindrigare former kan blodsockret normaliseras genom ökad motion och viktnedgång.
  • I Finland har cirka 50 000 personer typ 1-diabetes och 400 000 typ 2-diabetes.

Källor: Diabetesförbundet, Världshälsoorganisationen

Enligt forskaren Liane Ong kommer två tredjedelar av alla vuxna med diabetes år 2045 att bo i låg- eller medelinkomstländer. Men också i rika länder blir diabetes vanligare, speciellt bland minoriteter.
Exempelvis i USA ser man att diabetes är vanligare bland svarta, latinamerikaner, asiater och ursprungsbefolkningen.
– Rasistisk politik såsom bostadssegregation påverkar var människor bor, deras tillgång till hälsosam och tillräcklig mat samt vårdtjänster. Utmaningen är att vi inte riktigt ser någon typ av ingripande som kommer fixa allt, säger forskaren Leonard Egede.

”Utmanande för varje hälsovårdssystem”
Diabetesfallen väntas öka speciellt mycket i Nordamerika, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien.
Ökningen i diabetesfall kommer kosta världens samhällen dyrt, utöver att det för dem som insjuknar i sjukdomen innebär en stor omställning och kostnad.
– Diabetes ökar i rask rakt och det här är inte bara alarmerande, utan också utmanande för varje hälsovårdssystem i världen, säger Liane Ong som tillägger att många diabetiker också kan få problem med hjärtat eller drabbas av stroke.
Forskarna konstaterar att världen underskattat hur enorm sjukdomen är och vilka hot den utgör.
”Diabetes kommer vara en avgörande sjukdom för det här århundradet”, skriver forskarna.

Källor: Yle (Märta Nummenmaa), AFP, Reuters, The Lancet

Ha koll på ditt blodsockervärde. Se var du kan kolla ditt blodsockervärde gratis HÄR.