Publicerat 1 september 2021

Typ 2-diabetes och sömnapné, andningsuppehåll i sömnen, är en vanlig kombination. Och farlig. Nu bekräftar åter igen en sammanställning av 22 olika studier hälsoriskerna med obehandlad sömnapné. Bland annat att risken för plötslig död nästan fördubblas. Beräkningar visar att nästan varannan typ 2-diabetiker har sömnapné. Många vet inte om det.

Sömnapné leder till upprepade andningsuppehåll under sömnen. De är i regel 20-30 sekunder långa men kan vara mycket längre, en minut eller mer. En person kan ha flera hundra andningsuppehåll varje natt.
Orsaken är oftast att tungan faller bakåt i svalget och stänger luftströmmen ned till lungorna. Flertalet av de som lider av sömnapné är överviktiga men långt ifrån alla.
Det finns olika hjälpmedel som minskar eller helt eliminerar sömnapnén.

Jättelik metastudie
Den nu aktuella studien, publicerad i tidskriften BMJ Open Respiratory Research, har utförts av forskare från Penn State Collage i Hershey, USA, och är en sammanställning av 22 olika studier. Fokus låg plötslig död på grund av hjärtsjukdom och en jämförelse mellan personer med och utan diagnosen sömnapné.
Totalt omfattar studien fler än 42 000 individer från olika delar av världen. Medelåldern bland deltagarna var 62 år, 64 procent av dem var män.
Jämfört med kontrollpersonerna löpte de med sömnapné nästan dubbelt så hög risk att drabbas av plötslig död. Ju äldre personen blir desto större blir risken.

Kraftfull varningsklocka
I en intervju med Medical News Today konstaterar en forskarna, Ryan Soose: ”Vi har länge känt till att obehandlad sömnapné ökar risken för att utveckla högt blodtryck, hjärtsjukdom och flera andra sjukdomstillstånd. Men den höga risken för plötslig död som rapporterats i den här studien är en kraftfull varningsklocka som ställer krav på tidig diagnos och behandling.”
Bakgrunden till den ökade risken för olika sjukdomstillstånd är den syrebrist personen får när andningsvägarna är blockerade under en apné. Syrebristen leder till många olika kroppsliga stressreaktioner, bland dem förhöjt blodtryck.

Smygande debut
Det finns många beröringspunkter mellan tvillingsjukdomarna sömnapné och typ 2-diabetes. En av dem är att den drabbade kan vara ovetande om sin sjukdom i många år. En annan den ökade risken för hjärt- kärlsjukdom och stroke. En tredje är övervikt.
Internationella Diabetesfederationen rekommenderar att om en patient insjuknat i den ena sjukdomen ska också den andra misstänkas.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki