Publicerat 26 oktober 2018

Bengt-Olov Tengmark har arbetat som läkare sedan 1985. I dag är han medicinare och har sedan 1995 fokuserat på patienter med diabetes. Med tidigare erfarenheter som idrottsläkare är han införstådd med hur viktigt det är att röra på sig och leva ett så stressfritt liv som möjligt.

Beng-Olov Tengmark har arbetat som läkare i över 30 år och är i dag medicinare med fokus på diabetes på Citydiabetes i Stockholm. Han har alltid varit intresserad av klinisk forskning och har även varit med att utveckla de moderna läkemedlen för de med diabetes.

- Målet är att få ett bra blodsockervärde för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar, säger Bengt-Olov.

Han har ingen koppling till diabetes men tycker att det är en intressant sjukdom, vilket ha gjort att han har lagt fokus på diabetes.

- Det är en fascinerande sjukdom som påverkar hela kroppen. Det berör bland annat hjärta, cirkulationen, ögonen, njurar och fötter. Den finns i hela kroppen. Det är även mycket psykologi och pedagogik, vilket intresserar mig, förklarar Beng-Olov.

Han påpekar att diabetes påverkar hela livet där blodsockervärdena kan vara upp och ner beroende på obalans i kroppen, som påverkar humöret, kroppen och själen. Alla typer av fysiologisk stress påverkar blodsockret, som värmen i somras, sömnbrist och infektioner. Där av är det viktigt att ha koll på sitt blodsocker.

Det är viktigt att ha rätt ingång till och att man ser patienten menar Beng-Olov. Han brukar säga till sina patienter ”Man ska inte se sig som en diabetiker, utan om man till exempel är friidrottare, en friidrottare med diabetes” vilket förenklar inställningen till sjukdomen.

Skräddarsydd behandling till 950 patienter per år
Citydiabetes är den enda öppenvårdsmottagningen i Stockholm som är specialister på diabetes, där de tar emot 950 patienter per år. Bland patienterna är det uppdelat på 85 procent med diabetes typ 2 och 15 procent med diabetes typ 1. Förra året, det vil säga 2017, blev de bäst i landet att nå målen för behandling med bäst HbA1c-mål.

- Vi ger våra patienter en individualiserad och skräddarsydd behandling, tillägger Bengt-Olov.

Till mottagningen kan man komma med remiss från vårdcentral eller söka sig dit själv. Gällande Libre-sensor så har de sett att det fungerar bra för patienten och strävar efter att även att de med diabetes typ 2 ska få ha det. I dag finns det 35 000 som har en Libre-sensor.

På mottagningen utgår de från Metformin som basbehandling för att sedan komplettera med andra tabletter innan insulinbehandling. De ser individen utifrån om de har hjärtsvikt är överviktiga eller dylikt för att ge patienten det som passar bäst och försöker med olika tabletter och injektioner innan de sätter in insulin. När det gäller de med diabetes typ 1 så är det tekniken som är det viktigaste.

När det gäller kosten så finns det två diabetessköterskor på Citydiabetes samt fotvårdare och dietister som de samarbetar med till hjälp. De brukar rekommendera böckerna Bra mat för typ 1 diabetiker och Bra mat för typ 2 diabetiker, som ges ut av Gothia Fortbildning, som innehåller lättillgänglig information om mat som är bra att äta när man har diabetes och hur olika näringsämnen påverkar blodsockret. Författare till böckerna är Hannah Helgegren och Carina Trägårdh Tornhill, båda legitimerade dietister vid Skånes universitetssjukhus.

Bengt-Olovs tips till dig med diabetes:
- Håll koll på ditt blodsocker
- Ät mindre kolhydrater
- Motionera mer

Bengt-Olov kommer att var med och hålla föreläsning på vår kryssning den 29 november. Läs mer om kryssningen HÄR.

Gå direkt till bokningen HÄR

Text och foto: Ann Fogelberg