Publicerat 15 juni 2021

Internationella diabetesfederationen (IDF) har synat diabetesvården i 55 låg- och mellaninkomstländer där nästan 80 procent av världens diabetiker lever. Federationens betyg är underkänt.

Jämfört med den behandling Världshälsoorganisationen rekommenderar och den behandling diabetiker i de rika länderna erbjuds – det vill säga läkemedel för att kontrollera blodsockret, för att minska risken för komplikationer och råd om livsstil - har endast 4,6 procent av diabetespatienterna i fattigare länder samma möjligheter.

Bra och billiga läkemedel
IDF har sammanställt data från stora kartläggningar, inklusive intervjuer, med medborgare där det framgår vilka behandlingar diabetespatienter hade för att sänka blodsockret, blodtrycket och kolesterolnivåerna samt vilka råd de hade fått om kost, fysisk aktivitet och kroppsvikt.
”Diabetesläkemedel är billiga och minskar bevisligen risken för diabetesrelaterade komplikationer och med det de mer långsiktiga vårdkostnaderna.” ”Detta leder till onödigt lidande och många onödiga dödsfall.” konstaterar IDF.
Av världens uppskattningsvis 463 miljoner vuxna diabetespatienter lever nästan åtta av tio i länder som klassas som att invånarna har låg eller medelhög levnadsstandard.

Hög risk för komplikationer
Det är forskare från universitetet i Michigan och Boston som ligger bakom kartläggningen vilken har publicerats i The Lancet Health LongevityTrusted Source (se länk nedan).
Drygt hälften i medelinkomstländer och drygt 40 procent i låginkomstländer tar läkemedel för att sänka blodsockret och blodtrycket. Enbart 6,3 hade läkemedel för att sänka blodfetternas nivåer.
Var tredje patient hade fått råd om vad de ska äta och hur de kan gå ned i vikt. Ännu färre (28,2 procent) hade fått information om vikten av fysisk aktivitet.
- Detta medför en hög risk för komplikationer, inklusive hjärtinfarkt, blindhet och stroke. Vi kan minska risken för dessa komplikationer med modern diabetesbehandling och vi måste se till att människor kan få tillgång till behandling, säger Huvudförfattaren till rapporten David Flood till Medical News Today.

Global utmaning
Rapporten omfattar behandlingen av drygt 680 000 diabetespatienter i de 55 länderna.
Den visar också att många inte visste om att de hade typ 2-diabetes. Blodsockerprover av drygt 37 000 individer visade att knappt hälften (43,9 procent) hade fått diagnosen och även bland dem var underbehandling vanligt.
Nio procent av de som hade diagnos hade behandling med blodfettssänkande medel.
Inte oväntat var diabetesvården mest bristfällig i de fattigaste länderna, exempelvis Stillahavsöarna och länderna söder om Sahara i Afrika.
”Våra resultat visar att behandling inte bara för att sänka blodsockret utan också för att hantera risken för hjärt- kärlsjukdom är brådskande globala utmaningar.” skriver författarna.

De vill också peka på svagheter i rapporten. Till exempel att intervjuerna inte är utförda samma tidsperiod, att de test som utfördes för att konstatera diabetes inte var de samma i de olika länderna.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki

Länk till rapporten i tidskriften the Lancet
The state of diabetes treatment coverage in 55 low-income and middle-income countries