Publicerat 4 januari 2024

Om du väljer rätt sorts te löper du lägre risk att drabbas av typ 2-diabetes.

Det råder olika åsikter om kaffe och te. En del föredrar bönor, andra vill ha blad. Men nu talar forskning till tedrickarnas fördel, eftersom det har visat sig kunna ha en unik hälsofördel.
Det har visat sig att du kan minska risken att drabbas av typ 2-diabetes och dess förstadium, som kallas prediabetes, om du dricker te varje dag.

Det är tydligen de som dricker svart te (fermenterat te), som innehåller mycket antioxidanter och är känt för sina antiinflammatoriska egenskaper, som ger det bästa skyddet.

Nästan 30 procent lägre risk
Forskningen har ännu inte publicerats, utan har hittills bara presenterats på den årliga EASD-kongressen (European Association for the Study of Diabetes). Forskarna kommer från University of Adelaide i Australien och Southeast University i Kina.
Studien omfattar 1 923 vuxna i åldrarna 20–80 år och avslöjar att dagligt intag av svart te är förknippat med en 53 procent lägre risk att drabbas av prediabetes och 47 procent lägre risk för typ 2-diabetes.

Försökspersonerna, som rekryterades från åtta olika provinser i Kina, fick svara på frågor om hur ofta de drack te och vilken typ av te de drack. Alla deltagare fick också sin glukosutsöndring i urinen uppmätt, och forskarna tittade även på deras insulinresistens – det vill säga hur bra eller dåligt kroppen reagerar på det insulin som produceras av bukspottkörteln.

Bättre kontroll på blodsockret
"Vår forskning tyder på att dagligt tedrickande har en positiv inverkan på blodsockerkontrollen via mekanismer som ökad utsöndring av glukos i urinen, förbättrad insulinresistens och därmed bättre kontroll av blodsockernivåerna. Vi såg den mest signifikanta effekten hos personer som drack svart te", förklarar professor Tongzhi Wu vid University of Adelaide.

Forskarna betonar att detta bara är en observationsstudie och därför inte slutgiltigt kan bevisa att dagligt tedrickande förbättrar blodsockerkontrollen och minskar insulinresistensen i kroppen. Den kan bara indikera att det finns ett samband. De genomför dock för närvarande en dubbelblind, placebokontrollerad studie av hur svart te påverkar blodsockerkontrollen hos typ 2-diabetiker för att dokumentera effekten.

Det är inte första gången som forskare påvisar de positiva effekterna av att dricka te. För drygt ett år sedan visade forskare vid National Institutes of Health (NIH) i USA att personer som drack minst två koppar svart te dagligen löpte 9–13 procent lägre risk att dö i kranskärlssjukdomar och stroke jämfört med personer som aldrig drack te.
"Sambandet var helt oberoende av om försökspersonerna också drack kaffe, om de använde mjölk eller socker i sitt te, vilken temperatur de föredrog och genetiska skillnader relaterade till kroppens koffeinmetabolism. Dessa siffror tyder på att te även i höga doser kan vara en del av en hälsosam kost", avslutar forskarna bakom studien.

Källa: Illustrerad vetenskap/Björn Falck Madsen

Mörkt te (kinesiska 黑茶; pinyin: hēi chá) är en kinesisk kategori för efterfermenterade teer och inte detsamma som ”svart te" i västerländsk kultur syftar på. Det vanliga, oxiderade, teet kallas på kinesiska "rött te" (红茶; pinyin: hóng chá).
Mörka teer produceras främst i provinserna Sichuan, Yunnan och Hubei. Efter plockning upphettas bladen för att oxidation inte ska påbörjas varefter de rullas, torkas och slutligen pressas samman i tekakor, teklumpar, tebrickor eller teskålar. En mindre del mörka teer säljs också som löste.

Det som skiljer kinesiska mörka teer, från de gröna är att de tillåts fermentera efter torkningen, en process som sätter igång av sig själv i ett varmt och fuktigt klimat. Till skillnad från oxidation (vilket inom tenäringen traditionellt kallats fermentering) är detta en mycket komplex historia som inkluderar både kemiska och biologiska processer. Beroende på i vilket klimat teet förvaras tar processen olika lång tid, men vanligen aldrig kortare än några år. Teet kan också drickas tidigt och smakar då likt ett grönt te.

I dag är pu’er den i särklass mest kända sorten av mörkt te, men till skillnad från andra svarta teer har pu'er idag status som ett mycket högkvalitativt te, med priser därefter. Mörka teer anses vara bra för matsmältningen och de flesta "skönhetsteer" och "bantningsteer" är gjorda av mörkt te.

Källa: Wikipedia