Publicerat 28 oktober 2021

Resultat från två studier visar att Covid-19 kan påverka insulinproducerande celler i bukspottkörteln och påverka deras funktion.

Läkare oroas över det växande antalet människor som utvecklar diabetes under en Covid-19-infektion, eller kort efter tillfrisknandet från sjukdomen. För att hitta orsaken till detta undersökte Shuibing Chen vid Weill Cornell Medicine i New York olika celler och labbodlade celler som härmar funktionen i olika organ, så kallade organoider.

Shuibing Chen ville ta reda på vilka celler som kan infekteras med covidviruset. Resultaten antyder att bukspottkörtel-, hjärt-, kolon-, lever- och lungorganoider kan infekteras, liksom dopaminproducerande hjärnceller. Vid ytterligare experiment visade det sig att insulinproducerande betaceller i bukspottkörteln också kan infekteras och att de producerar mindre insulin när de har infekterats.

Enligt Shuibing Chen ändrar cellerna sig från att vara betaceller som utsöndrar mycket insulin och börjar i stället blanda olika hormoner, vilket kan ge en inblick i Covid-19:s sjukdomsmekanismer.

Vet inte om förändringarna är långvariga
Forskare har sett liknande mekanismer hos personer som har typ 2-diabetes trots att sjukdomen mer är förknippad med att kroppens vävnader reagerar mindre på insulinet. Det är ännu inte fastställt om de förändringar som Covid-19 orsakar är långvariga.
- Men vi vet att vissa patienter som hade mycket instabila blodsockernivåer när de låg på intensivvårdsavdelningen och återhämtade sig från Covid-19, några av dem återhämtade sig [glukoskontroll], vilket tyder på att alla patienter inte kommer vara permanenta, säger Shuibing Chen till The Guardian.

Inflammation ger extra känslighet
I Italien, har professor Francesco Dotta och hans kollegor vid universitetet i Siena i sin forskning bekräftat att Covid-19 attackerar bukspottkörtelceller genom att angripa det angiotensinkonverterande enzymproteinet ACE2 på cellernas yta, samt att just insulinproducerande betaceller har höga nivåer av det här proteinet.

De italienska forskarna har även visat att nivåerna av ACE2 ökade under inflammatoriska tillstånd, något som är viktigt eftersom människor med typ 2-diabetes redan kan ha inflammation i bukspottkörteln. Enligt Francesco Dotta innebär det att deras insulinproducerande celler kan vara extra känsliga för virusinfektioner när de är inflammerade.

Kan få allvarligare komplikationer
Det här kan innebära att personer med diabetes eller med förstadier till diabetes har större risk att drabbas av störningar i bukspottkörtelns funktion om de drabbas av Covid-19.
- Diabetespatienter är i allmänhet inte mer mottagliga för Covid-19-infektion när det gäller frekvens, men när de är infekterade utvecklar de allvarligare komplikationer och allvarliga metaboliska störningar, säger Francesco Dotta till The Guardian.
Professor Francesco Rubino, vid King’s College London håller på och upprättar en global databas över Covid-19-relaterade diabetesfall för att bättre förstå sjukdomens koppling till diabetes och huruvida den kan orsaka en ny form av diabetes eller utlösa en reaktion som leder till diabetes.

Källa: Dagens PS/Annika Hjerpe