Publicerat 6 april 2020

Vi pratade med Sofia Lundin som arbetar som teckenspråk- och dövblindtolk i Region Skåne. Sofia är 28 år gammal och bor i Helsingborg tillsammans med sin sambo. Hennes fritidsintressen är bland annat körsång, spinning samt att fika med hennes vänner! Sofia fick diabetes 2001 och har haft en ganska lång period då hennes blodsocker var väldigt svängigt. Idag ligger det stabilt och hon menar att det är tack vare hennes hjälpmedel som hon använder. Än så länge har hon inga komplikationer till följd av sin diabetes.

Vad känner du för känslor just nu över Coronaviruset?

Jag känner mig orolig över corona-pandemin. Jag tycker att det är oroväckande att det sprider sig så snabbt, och att så många blir allvarligt sjuka och att det är många dödsfall. Men mest är jag faktiskt orolig över de som nonchalerar folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte tar det på allvar. Sen, såklart är man orolig för hur det här ska sluta och påverka världen i stort. Men jag försöker att inte fundera så mycket över det, utan tar mitt eget ansvar, och när jag kan försöker jag att tänka på något helt annat för att bibehålla lugnet.

Anser du att Coronaviruset har påverkat din sjukdom?

Vad jag har märkt av än så länge gällande min diabetes och covid-19 är att det tar längre tid för hjälpmedelsföretag att skicka ut nya hjälpmedel. Min sändare som jag använder för att mäta mitt blodsocker gick sönder och jag fick beställa en ny, vanligtvis tar det 1-2 arbetsdagar innan man får den nya produkten. Nu fick jag veta att de inte riktigt kunde ge besked men att den borde komma inom 1-2 veckor. Jag har därmed valt att ha lite längre framförhållning på mina beställningar av hjälpmedel/recept än vad jag vanligtvis har så att jag inte går utan om det skulle krisa.

Har du vidtagit några åtgärder inför en eventuell smittspridning?

I och med att jag jobbar som tolk så möter jag väldigt många människor, i alla åldrar, i alla möjliga situationer. Jag är väldigt noga vad det gäller min egen handhygien, samt att hålla avstånd i den mån det går. Ibland dövblindtolkar jag taktilt. Det innebär att den döve tolkanvändaren håller sina händer på mina händer. Återigen, jag kan bara vara noga med min egen hygien och om jag har minsta förkylningssymtom så stannar jag hemma. När jag inte är på jobbet så håller jag mig hemma för att undvika att utsätta mig själv, men framförallt andra för smitta. Så jag går inte längre på gymmet och tränar spinning, utan tar istället långa promenader utomhus. Jag deltar inte längre fysiskt på kören, men de har valt att även sända körtillfället live på facebook, så att man kan delta på så vis. Jag har dessutom varit tvungen att ställa in träffar med min familj och mina vänner, konserter som har bokats har fått skjutas upp. Allt detta för att undvika att fler blir smittade och fler behöver säga adjö till sina nära och kära.

Finns det något tips du vill dela med dig av?

Mina tips är att följa uppdateringarna som sker, samt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss. Använd säkra källor när det gäller information och agera inte i panik. Sörj såklart det som blir inställt eller uppskjutet, men försök att se helheten och allas bästa! Och uppmuntra vårdpersonalen, de är fantastiska!