Publicerat 18 mars 2020

Gällande coronaviruset, covid-19, bör du som diabetiker vara extra vaksam för symtom som hosta, feber och andningsbesvär. Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra där UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder.

Hur du kan ta hand om dig själv om du lever med diabetes och riskerar coronavirus.
Även om det inte finns något officiellt uttalande om risken för att få coronaviruset (covid-19) och leva med diabetes rekommenderas det att samma säkerhetsföreskrifter följs som vid sjukdom. Coronaviruset kan påverka dina lungor och luftvägar.

Symtomen på coronavirus kan vara:
• hosta
• feber
• andningsbesvär
Men dessa symtom betyder inte nödvändigtvis att du har sjukdomen.
Symtomen liknar andra sjukdomar som är mycket vanligare, som förkylning och influensa.

Du bör vara vaksam även på följande symtom och stanna hemma om du har ovanstående samt nedanstående symtom:
• halsont
• huvudvärk
• muskel- och ledvärk

Det finns ingen bekräftelse på exakt hur viruset sprids, även om det kan överföras från person till person, där man har utfärdat följande rekommendationer för att förhindra spridning av viruset.
Genom följande undviker man att få eller sprida coronavirus:
• Tvätta händerna med tvål och vatten ofta - gör detta i minst 20 sekunder.
• Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller på jobbet.
• Använd handreningsmedel om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
• Täck munnen och näsan med något tyg t ex en näsduk eller ärmen (inte händerna) när du hostar eller nyser.
• Försök att undvika nära kontakt med personer som är sjuka.
OBS!
• Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om händerna inte är rena.

Om du behöver medicinsk hjälp eller har en fråga angående viruset, kan du kontakta 1177 (11313) som kan ge dig råd om vad du ska göra. Men sök i första hand på nätet i och med att numret är hårt belastat.
 Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. 
Använd den här tjänsten om du tror att du kan ha coronavirus, har varit i ett land eller område med hög risk för coronavirus de senaste 14 dagarna eller om du har varit i nära kontakt med någon som har fått diagnosen coronavirus.

Undvik att gå till en läkarmottagning, apotek eller sjukhus om det inte är nödvändigt.
Om det finns en chans att du kan ha coronavirus kan du bli ombedd att hålla sig borta från andra människor (självisolera) dig i upp till 14 dagar.

Tips till dig som diabetiker när du är sjuk:
• Skapa en sjukdomshanteringsplan med din diabetessköterska eller vanliga sjukvårdsteam.
• Undvik uttorkning - fortsätt med vätskeintag, få tidigt hjälp om du inte själv kan dricka. Kontrollera blodsockernivån var 2-4 timme och justera insulinintaget om det behövs.
• Sök snabbt vård om du inte kan hantera din sjukdom, särskilt med stigande blodsockernivåer.
• Sök medicinsk hjälp omedelbart om du känner dig sjuk, onormalt dåsig, andfådd, har smärta eller långvarig kräkningar.
• Vid typ 1-diabetes ska du aldrig sluta med insulin under akut sjukdom.
• Beställ tid vid misstänkt hud- eller fotinfektion.

Vi rekommenderar personer med diabetes att följa samma föreskrifter som vid andra sjukdomar. God allmän hälsa och rigorös blodsockerkontroll är viktiga faktorer för dig om har diabetes för att minska risken för att bli sjuk. Genom att hålla blodsockernivån på rimlig nivå när du har diabetes kan du förhindra komplikationer till sjudomen.
Det är bra om personer med diabetes upprättar en vårdplan för att förbereda sig för eventuella sjukdagar. Det är viktigt att du med typ 1-diabetes aldrig slutar att ta ditt insulin. Din kropp behöver alltid insulinet även om doserna måste justeras.

Läs mer på:
krisinformation.se
folhalsomyndigheten.se