Publicerat 23 februari 2021

VIVID studien från välrenommerade Harvard ämnar undersöka om tillskott av D-vitamin minskar svårighetsgraden av symtom, antalet inläggningar på sjukhus eller vårdbesök, där Svenska Medtech-företaget Capitainer AB meddelade i går att bolagets egenprovtagningssystem, Capitainer qDBS används i en randomiserad klinisk studie om betydelsen av Vitamin D vid COVID-19.

Studien leds av ansedda Harvard Medical School. Deltagarna i studien, som rekryteras från hela USA, är ≥18 år med nyligen diagnostiserad COVID-19, får ett qDBS kit hemskickat från forskarna som leder studien. Deltagarna utför provtagningen i hemmet och skickar sedan tillbaka provet till kliniken för vidarebefordran till laboratoriet och analys av D-vitamin och COVID-19 antikropptestning. qDBS kitet kan även beställas on-line.

Vitamin D för COVID-19 (VIVID) studien är en klinisk prövning som utvärderar om D-vitamintillskott kan minska svårighetsgraden av symtom och minska antalet inläggningar på sjukhus eller vårdbesök som en konsekvens av symtom eller oro relaterade till diagnos av COVID-19. Studien innefattar även att undersöka om D-vitamintillskott minskar risken att bli smittad med det nya coronaviruset om individen blivit exponerad för någon i det egna hushållet med positivt test för COVID-19.

- Att använda hemprovtagning är avgörande för att kunna genomföra studien eftersom proverna kan samlas in från hela landet utan komplicerad infrastruktur på plats och utan betydande insatser från vården som redan är under stor press. Dessutom kan provtagningen genomföras i hemmet och deltagarna slipper därmed resa eller ta sig till en vårdinrättning för extra besök under pandemin, säger ansvarig forskare JoAnn E. Manson, Professor of Medicine and the Michael and Lee Bell Professor of Women's Health, Harvard Medical School, Boston, USA.

Capitainers qDBS-system har i jämförande studier visat sig ge lika exakta volymer för analys som vilket laboratoriebaserat system som helst.
- Den studie som genomförs av Dr. JoAnn Manson och medarbetare på prestigefyllda Harvard Medical School illustrerar hur mångsidigt vårt qDBS-system är – analys av D-vitamin och COVID-19 antikropptestning är bara ett par exempel på de många applikationsområdena. qDBS-kortet kan till exempel användas för annan antikroppstestning och PEth-analys för övervakning av alkoholmissbruk och vi samarbetar löpande med partners för att utöka listan av validerade analyser, säger Christopher Aulin, VD för Capitainer

Läs mer om kliniska prövningen HÄR.

Källa: Pressmeddelande Capitainer