Publicerat 6 augusti 2021

Alla som ansöker om ett körkortstillstånd måste samtidigt lämna in en hälsodeklaration och ett synintyg. Om du till exempel har ADHD, autism eller liknande diagnos är det i de flesta fall inga problem att få körkortstillstånd. Men du behöver lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för din diagnos. Om du har diabetes och använder något läkemedel för det, behöver du skicka in ett läkarintyg. För intyget finns det en blankett för diabetes som läkaren kan fylla i. Om du endast behandlas med kost behövs inget läkarintyg. Använder du insulin kan du oftast inte få körkortstillstånd för tung lastbil och buss.

- Diagnoser som ADHD, epilepsi och diabetes kan behöva läkarintyg
- Hälsodeklaration för körkortstillstånd (grupp 1)
- Läkarintyg för körkortstillstånd (grupp 2)

Diagnoser som ADHD, epilepsi och diabetes kan behöva läkarintyg
För att få ett körkortstillstånd måste du klara vissa medicinska krav. Här gäller lite olika regler för om du vill ha ett körkortstillstånd för personbil, lätt lastbil och motorcykel eller om det gäller tyngre fordon som tung lastbil eller buss.

Hälsodeklaration för körkortstillstånd (grupp 1)
När du ansöker om ett körkortstillstånd för till exempel personbil, lätt lastbil och motorcykel ingår alltid en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen finns som formulär och ingår i ansökan när du ansöker om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Här fyller du själv i dina hälsouppgifter och när du skriver under dokumentet intygar du att allt du uppgett är riktigt.

I vissa fall kan det hända att du behöver komplettera din ansökan med ett läkarintyg. Detta gäller till exempel om du har ADHD, autism eller liknande diagnoser. I de flesta fall innebär en sådan diagnos inga hinder för att få körkortstillstånd. Läkarintyg kan också vara aktuellt om du har epilepsi, diabetes eller om du äter vissa mediciner.

Efter att du skickat in din ansökan med hälsodeklaration, är det Transportstyrelsen som meddelar vilka läkarintyg som kan vara aktuella för just dig.

Läkarintyg för körkortstillstånd (grupp 2)
När det gäller körkortstillstånd för tyngre fordon som buss och tung lastbil gäller andra regler. Då måste ansökan alltid kompletteras med ett läkarintyg. Som färdigutbildad förare av tung trafik är du oftast yrkesförare och det innebär helt andra krav på dig än på privatbilister. Detta påverkar även din ansökan om körkortstillstånd.

Efter att du genomgått en läkarundersökning, skriver din läkare ett intyg. En del läkare skickar in intyget digitalt till Transportstyrelsen eller så får du med dig ett pappersintyg som du själv postar. Tänk på att läkarintyget inte får vara äldre än två månader när du gör din ansökan.

Källa: korkort.nu/transportstyrelsen.se