Publicerat 1 september 2023

För att minska risken för komplikationer är det viktigt att mäta antikroppar hos personer som drabbas av diabetes i vuxen ålder, samt även ta hänsyn till hur höga nivåerna av antikroppar är.

I en nyligen publicerad studie visar forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet tillsammans med forskare vid Lunds och Helsingfors universitet att personer med latent autoimmun diabetes som vuxna (LADA) har lika hög risk att utveckla hjärtkärlsjukdom som personer med typ 2-diabetes, men högre risk att utveckla sjukdom i näthinnan (retinopati) samt sämre glukoskontroll. Många av dessa patienter saknar dessutom adekvat behandling.

LADA är en vanlig men relativt okänd diabetesform. I likhet med typ 1-diabetes är det en autoimmun sjukdom vilket kännetecknas av antikroppar mot de insulinproducerande cellerna. Den utvecklas i vuxen ålder och den autoimmuna processen går långsammare än vid typ 1-diabetes. LADA har också drag av typ 2-diabetes och därför riskerar den som drabbats att få fel diagnos om man inte mäter antikroppar. Fel diagnos kan i sin tur leda till felaktig behandling. Tidigare studier talar för att mellan fem och tio procent av alla som får en typ 2-diabetesdiagnos i själva verket har LADA.     

”Våra resultat pekar på vikten att diagnosticera LADA korrekt, samt att vara uppmärksam på glukoskontrollen hos dessa patienter så att man vid behov kan intensifiera behandlingen och därmed minska risken för komplikationer”, Yuxia Wei, doktorand och Sofia Carlsson, lektor, IMM

Enligt studien så kännetecknas LADA av färre metabola riskfaktorer än typ 2-diabetes, såsom högt blodtryck och höga blodfetter. Däremot uppnådde en lägre andel av personer med LADA god glukoskontroll. Bristande glukoskontroll sågs särskilt hos de som hade LADA med höga nivåer av antikroppen GADA (glutamic acid decarboxylase antibody). En betydande andel av personerna med LADA saknade också glukossänkande behandling.

Resultaten i den nya studien baseras på ESTRID-studien.  Forskarna har följt drygt 4000 personer med diabetes (varav 550 med LADA) upp till 12 år efter diagnos. Enligt forskarna är det den hittills mest omfattande studien av komplikationer för personer med LADA.

Publication
Yuxia Wei, Katharina Herzog, Emma Ahlqvist, Tomas Andersson, Thomas Nyström, Yiqiang Zhan, Tiinamaija Tuomi, Sofia Carlsson.
All-cause mortality, cardiovascular diseases, and microvascular diseases in latent autoimmune diabetes in adults.
Diabetes Care 2023, online 28 augusti, 2023, https://doi.org/10.2337/dc23-0739

Källa: Karolinska Institutet