Publicerat 7 september 2021

Diabetes Wellness Sverige bjuder in forskningsprojekt och förslag som kräver finansiering inom typ 1- och typ 2-diabetes. Stiftelsen söker aktivt forskningsprojekt som ska bedrivas i Sverige och runt om i världen, som på lång sikt kan ha potential att leda till förbättrade behandlingsmetoder och förhoppningsvis ett fungerande botemedel för personer som lever med diabetes.

Projektbidrag på upp till 1 miljon kronor per år i upp till 2 år kommer att övervägas.

• Ansökningar kan finnas inom grundläggande, klinisk eller transnationell forskning inom alla områden av diabetes inklusive orsaker, komplikationer, behandling och förebyggande

• Ansökningar kommer endast att beaktas från forskare som arbetar vid svenska forskningsinstitutioner

• Läs mer om stiftelsens forskningsstrategi på webbplatsen

Ansökningar måste ha kommit in före eller före klockan 17, måndagen den 20 september 2021.
För ytterligare information, vänligen kontakta research@diabeteswellness.se.

Ansökningar om Diabetes Wellness Junior-bidrag/projektbidrag kan bli föremål för ett förgranskningsförfarande. I detta fall kommer alla ansökningar som avslås i detta skede inte att bli föremål för en fullständig vetenskaplig granskning och ingen feedback kommer att ges till den sökande.

Diabetes Wellness Sverige Projektbidrag
Ansökningar ska fyllas i online

För att ansöka, vänligen klicka HÄR