Hoppa till huvudinnehåll
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Du är här

Sök forskningsanslag

Vårt forskningsprogram är utvecklat för att ge stöd åt unga forskare såväl som etablerade forskare och institutioner i deras arbete med att finna ett botemedel mot diabetes. Stiftelsen söker aktivt efter forskningsprojekt i Sverige och runt om i världen som på sikt kan leda till förbättrade behandlingsmetoder och förhoppningsvis ett fungerande botemedel för människor som lever med diabetes. Läs mer om vår forskningsstrategi.

researcher

 

DWS (Diabetes Wellness Sverige) Project Grant

Diabetes Wellness Sverige invites the submission of research projects and proposals requiring funding in the field of diabetes. The foundation is actively seeking research projects in Sweden and around the world, which in the long term can lead to improved treatment methods and hopefully a working remedy for people living with diabetes.

Project Grants of up to 1 million SEK per year for up to 2 years will be considered.

 • Applications can be basic, clinical or translational research in any area of diabetes including causes, complications, treatment and prevention
 • Applications will only be considered from researchers working in Swedish research institutions
 • Read more about the Foundation's Research Strategy here

Applications must be received on or before 5pm, Friday 6th October, 2017. For further information, please contact Emma Knutas at emma@diabeteswellness.se.


Applications for Diabetes Wellness Award grants/ project grants* may be subjected to a pre-review procedure. In this event, any application rejected at this triage stage will not be subject to a complete scientific review and no feedback will be provided to the applicant.


Applications should be completed on-line
To apply, please click here:
 
For further information, please contact:
Dr Eleanor Kennedy
Mobile: + 44 7769682537
 
One copy with original signatures should also be sent to:
Emma Knutas
Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Tel 08-511 61 200


Diabetes Wellness Sveriges forskningsstrategi är att finansiera projekt som fokuserar på:

 • Förebyggandet av, komplikationer från, och behandlingar av diabetes
 • Orsaker till diabetes
 • Botemedel mot diabetes

I första hand finansieras forskning med stark betydelse för typ 1 och 2 diabetes och projekt som i slutändan kan komma diabetespatienter till godo. Detta reflekterar våra givares önskan och är ett ändamål med insamlingsstiftelsen. Det slutgiltiga målet är att få fram ett fungerande botemedel för människor som lever med diabetes.


Två olika forskningsanslag

Stiftelsens forskningsanslag är uppdelat i två typer av anslag –  

 • Project Grant är ett anslag på upp till 1 miljon kronor per år i upp till 2 år. Syftet är att finansiera hela eller större delen av ett forskningsprojekt.
 • Junior Diabetes Wellness Grant är ett ettårigt anslag på maximalt 200 000 kronor för forskare som önskar starta upp mindre forskningsprojekt i början av sin forskningskarriär.

Varje år bjuder stiftelsen in forskare att söka forskningsanslag som sen rådgivande kommittén och extern expertis utvärderar. Det resulterar i en lista med rekommendationer till styrelsen som sedan tar sedan beslut om vilka projekt som erhåller finansiering.

Researcher


Anvisningar för att söka anslag

Sökanden skapar ett eget konto för att kunna spara ansökningar och skicka in det enkelt till oss. Alla ansökningar som skickas in kommer även att finnas tillgängligt att ladda ner för den sökande vid senare tillfällen. En bekräftelse samt kopia av ansökan skickas till den mejladress som anges i ansökan.

Eventuella frågor gällande ansökningar besvaras av vår Research Manager Eleanor Kennedy.

Eleanor

Om du har frågor om vårt elektroniska ansökningssystem, kontakta då vår tekniska support på drwf@nitro-digital.com.

Alla ansökningar som inkommer till Diabetes Wellness Sverige behandlas konfidentiellt och de registreras samt sorteras för utvärdering av rådgivande kommittén.


Forskningansökningar utvärderas och bedöms efter följande parametrar:

 • Relevansen till stiftelsens mål och syfte
 • Vetenskapliga meriter
 • Forskarens och forskarinstutionens kvalifikationer och erfarenheter
 • Vilken typ av diabetes forskningen avser

Beslut om 2016 års forskningsanslag sker efter årsmöte med rådgivande kommitten i oktober. Alla mottagare av forskningsanslag erhåller därefter en formell bekräftelse på det erhållna anslaget före årets slut.

De som inte får något anslag kommer att meddelas inom en rimlig tidpunkt efter det att styrelsen tagit beslut om vilka som ska få anslag.

Följande dokument bör läsas igenom av den sökande:

las