Publicerat 9 juni 2020

Uppsalabolaget Ilya Pharma beviljas nu 5,3 miljoner Euro, cirka 59 miljoner svenska kronor, från Europakommissionens Acceleratorprogram, Ilya Pharma är det enda bolaget som beviljats SME-finansiering två gånger och denna gång för deras explorativa klinisk fas II kliniska studie av läkemedelskandidaten ILP100 för accelererad sårläkning hos diabetespatienter med svåra sår.

- Det är superkul att kunna ta en helt ny typ av läkemedelskandidat från koncept till en klinisk prövning i fas II i en viktig indikation på mindre än fem år. Det är möjligt för att vi steg för steg minskat risk och matchat det med olika typer av finansiering, har ett vasst och snabbfotat team och jobbar strategiskt med underleverantörer och forskningssamarbeten, säger Evelina Vågesjö, vd och medgrundare av Ilya Pharma.

EIC Accelerator beviljar medel till små- och medelstora företag med banbrytande innovationer som har potential att skapa nya marknader eller revolutionera existerande globala marknader. Färre än fem procent av de sökanden kvalificerar sig och nu har Ilya Pharma fått toppranking - för en andra gång. Tidigare, år 2018, fick Ilya Pharma finansiering för sin fas I-studie av läkemedelskandidaten ILP100 från kommissionens H2020 SME Instrument fas II. Idag har de sex egna läkemedelskandidater – alla baserade på olika stammar mjölksyrabakterier som kodar för humana chemokiner. Chemokiner är en klass av proteiner som bildar temporära gradienter i kroppen och påverkar immuncellers beteende. Det finns idag inga läkemedel baserade på chemokiner då de är relativt instabila och har kort halveringstid i kroppen. Ilya Pharmas mjölksyrabakterier fungerar som små mini-bioreaktorer och producerar chemokinen direkt till sårytan i huden eller till exempel i tarmen och påskyndar läkning, och ändrar den inflammatoriska mikromiljön.
- Vår egenutvecklade ILP-teknologiplattform är idag ett av de mest lovande sätten att leverera biologiska läkemedel på i skadad vävnad för accelererad läkning i hud och slemhinnebeklädda kroppsytor. Dessutom finns det andra fördelar som minskade sårkomplikationer, minskad risk för infektioner, minskad spridning av antibiotikaresistens samt mindre ärrbildning för akuta sår, berättar Evelina Vågesjö.

Projektet som nu beviljats finansiering går under namnet WHILYAS-2 – Wound Healing Ilya-Style 2 och är en direkt fortsättning på det första projektet, WHILYAS-1 som levererades på tid enligt projektplanen. Bolaget får 1,3 miljoner Euro i bidrag från Europakommissionen och 4 miljoner Euro i investering från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Detta ger Ilya Pharma en möjlighet att accelerera sin fas II-studie av ILP100, som skulle kunna accelerera sårläkning med upp till 80 procent i kroniska sår. Det finns ett enormt medicinskt behov som inte är adresserad på ett adekvat sätt idag och man räknar med att oläkta sår kostar hälso- och sjukvården cirka sex miljarder Euro årligen. Runt arton procent av alla diabetiker, cirka sex miljoner människor i Europa, lider av problematiska oläkta sår. Något som kan leda till så allvarliga komplikationer som amputation med en dödlighet på närmare 30 procent första året efter amputation, liknande nivåer som för flera cancerformer. När det gäller medicinsk behandling är man också idag väldigt begränsad till olika sårförband och mekanisk upprensning. Ett annat stort problem är överanvändning av antibiotika.

- Det här stärker bolaget ytterligare och hela den kliniska utvecklingsplanen och bäddar för större investeringar framåt, både från EIB, och de institutioner som kommer att bjudas in att saminvestera med EIB längre fram. Vårt mål är att validera den kliniska, medicinska och hälsoekonomiska nyttan av ILP100 i dessa patienter och samtidigt bidra till att nya läkemedel inom cell- och genterapi kan komma till marknaden. Det sker ett paradigmskifte nu med över 800 öppna INDs hos FDA inom cell- och genterapi och FDA beräknar godkänna 20-25 nya läkemedel inom den kategorin per år från och med i år. De andra indikationerna vi driver klinisk och preklinisk utveckling inom är behandling av kirurgiska sår i diabetiker och behandling av skov i inflammatorisk tarmsjukdom, säger Evelina Vågesjö.

Ilya Pharma planerar att initiera rekrytering till fas II under 2021 och kommer att stänga en emission på ytterligare 5 miljoner Euro inom en snar framtid.

Pressmeddelande: Ilya Pharma
Foto: Evelina Vågesjö och Margareth Jorvid, Ilya Pharma. Fotograf: Mikael Wallerstedt

Evelina Vågesjö erhöll år 2017 ett forskningsanslag på 200 000 kronor av oss på Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt: "Mechanisms in skin wound healing in non-diabetic and diabetic conditions and the effect of wound treatment with chemokines". Läs mer om Evelina HÄR