Publicerat 2 december 2022

En omfattande genomgång visar att åldern vid insjuknande har betydelse för risken för att drabbas av komplikationer vid typ 2-diabetes. En tidig diagnos kopplas till ökad risk att drabbas av till exempel hjärt- och kärlsjukdom, stroke och andra funktionsnedsättningar.

Orsakerna bakom sambandet tidigare diabetesdiagnos och sämre utfall är inte helt klarlagda. En förklaringsmodell är att den som får diagnosen typ 2-diabetes i yngre år lever längre tid med sjukdomen och komplikationer hinner utvecklas. 

Forskargruppen bakom den nypublicerade artikeln argumenterar för att yngre grupper insjuknar i en aggressivare form av typ 2-diabetes, vilket bland annat innebär en sämre förmåga att kontrollera blodsockret och ett större motstånd mot insulin i kroppsvävnaderna, så kallad insulinresistens.

Deltagarna rapporterade själva
I studien ingick 36 060 vuxna, alla äldre än 50 år, som fick svara på frågor om sin hälsa. De som insjuknade i typ 2-diabetes delades in i tre grupper baserat på sin ålder.

Insamlingen av data pågick mellan åren 1995 och 2018. Under perioden insjuknade nästan 8 000 i typ 2-diabetes. De som fick sjukdomen jämfördes med de som inte insjuknade vad gäller exempelvis BMI (kroppsvikt), livsstilsfaktorer och andra sjukdomar.

De yngsta drabbades värst
Forskarna kunde bland annat se att en diagnos i åldern 50 till 59 år kunde kopplas till ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, funktionsnedsättning och nedsatt kognitiv funktion samt död i förtid. Dessa samband minskade hos de grupper som hade fått sin diagnos när de var mellan 60 och 69 år eller när de var över 70 år. 

Forskarnas slutsats är att risken att drabbas av komplikationer skiljer sig beroende på hur gammal man är när man insjuknar i typ 2-diabetes.

Länk till studien: Associations of Age at Diagnosis and Duration of Diabetes With Morbidity and Mortality Among Older Adults.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki