I dagsläget kan vi på Diabetes Wellness Sverige inte erbjuda skattereduktion. Vi hoppas ni har överseende med detta.

För att skatteverket ska hantera skatteåterbäring på gåvor krävs det att en organisation registrerar alla gåvor och gör ett årligt utskick med kontrolluppgifter. För att hantera detta behöver en organisation spara personnummer på sina givare och det gör vi inte idag.

Vi är en liten organisation utan stora administrativa resurser vilket innebär att till dess att hanteringen av detta kan automatiseras inom ramen för nuvarande resurser så kan vi inte erbjuda möjligheten till skatteåterbäring. Vi utvärderar årligen denna möjlighet och hoppas kunna erbjuda möjligheten längre fram.

Vänligen kontakta stiftelsen på 08-511 612 00 eller via info@diabeteswellness.se för mer information.