I dagsläget kan vi på Diabetes Wellness Sverige inte erbjuda skattereduktion. Vi hoppas ni har överseende med detta.

För att bli godkänd gåvomottagare måste man ansöka hos Skatteverket, en avgiftsbelagd ansökan med efterföljande årlig avgift. Efter detta krävs att man registrerar alla gåvor och gör ett årligt utskick av kontrolluppgifter. För oss som är en väldigt liten organisation kräver detta stora administrativa insatser, utan garantier att det lönar sig. Med denna bakgrund har vi räknat ut att det kostar mer än vad vi skulle få in till ändamålet. Därför har vi valt att prioritera andra insatser som gynnar ändamålen och avvakta med att skicka in en ansökan

Vänligen kontakta stiftelsen på 08-511 612 00 eller via info@diabeteswellness.se för mer information.

Regelverk

Sedan ett par år tillbaka kan du som privatperson få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du ger till ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle.
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
  • Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller till flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva, avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år. Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor under ett år får du ingen skattereduktion.

För att få skattereduktion ska du lämna ditt personnummer. Är alla förutsättningar för att få skattereduktion uppfyllda, behöver du inte göra något mer. De godkända gåvomottagarna är skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för de gåvor som de har tagit emot och som omfattas av dessa bestämmelser. Kontrolluppgifterna står förifyllt i din inkomstdeklaration och utgör underlag för din skattereduktion.

Lämnar du gåvan anonymt har mottagaren vare sig skyldighet eller möjlighet att lämna kontrolluppgift. Vet gåvomottagaren ditt personnummer ska de lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Du kan inte tacka nej till att en kontrolluppgift lämnas. Om du inte vill att en kontrolluppgift ska lämnas kan du lämna gåvan anonymt, alternativt till ändamål som inte omfattas av reglerna för skattereduktion för gåva, eller ge en gåva som inte uppgår till 200 kr per gåvotillfälle.