Publicerat 10 januari 2020

År 2014 var första året som vi på stiftelsen Diabetes Wellness Sverige delade ut ett specifikt forskningsanslag, Junior Grant, till forskare i början av sin forskarkarriär inom diabetes. Nyligen utdelades återigen forskningsanslaget på 200 000 kronor vardera till fem unga forskare för vidare forskning inom diabetes.

Sedan 2014 har 25 stycken unga forskare fått stiftelsens forskningsanslag Junior Grant. Nyligen tilldelades fem unga forskare vardera 200 000 kronor för vidare forskning inom ämnen som är högst intressanta inom diabetes.

Forskningsanslaget på totalt 1 miljon kronor har nu gått till följande forskare och projekt:

Dr Jonathan Cedernaes, Akademiska sjukhuset Uppsala
”Tissue-targeted circadian interventions for identifying genetic and molecular mechanisms regulating metabolic integrity in healthy and type 2 diabetic humans”

Dr Alexander Hamilton, CRC Malmö
”Arginase-2: The potential role of arginine metabolism in beta cell dysfunction”

Dr Amaya Lopez, CRC Malmö
”Functional validation of T2D dysregulated beta-cell gene regulatory networks”

Dr Marcus Lundberg, Uppsala Universitet
”Examining acinar tissue of type 1 diabetes pancreata to elucidate the etiology of the disease”

Cecilia Morgantini, Karolinska Institutet Huddinge
”Role and relevance of RNA editing of immune cells in obese-induced type 2 diabetes”

Andreas Edsfeldt är en av de fem som tilldelades forskningsanslaget Junior Grant på 200 000 kronor förra året för sitt projekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair."Varför började du forska?
En starkt bidragande orsak till att jag började forska är en inre vilja att förstå. När jag läste om olika sjukdomar under läkarutbildningen insåg jag hur mycket det finns kvar att undersöka/upptäcka och förstå. Forskning är väldigt utmanande/motiverande och man har alltid en förhoppning om att forskningen skall kunna leda till nya framsteg och komma människor till nytta. Att min forskning riktar sig mot just diabetes och hjärtkärlsjukdom beror på att båda sjukdomarna berör så många och finns i de flesta människors närhet. Det känns väldigt viktigt att vi lär oss mer om hur dessa sjukdomar utvecklas och hur diabetes påverkar kärlväggen för att vi ska kunna hjälpa i tid och förebygga komplikationer. 

Berätta om ditt forskningsprojekt som fått anslag av Diabetes Wellness Sverige
Projektet bygger på att studera åderförkalkningsplack (inlagring av fett, celler och proteiner i kärlväggen) hos patienter med eller utan typ 2 diabetes för att förstå varför individer med diabetes utvecklar mer åderförkalkning och varför individer med diabetes har högre risk att drabbas av komplikationer (såsom hjärtinfarkt och stroke) till följd av åderförkalkning. 

Hypotesen bygger på en tidigare studie där vi påvisade tecken till en nedsatt förmåga att läka och reparera kärlväggen vid diabetes som skulle kunna förklara en ökad risk att drabbas komplikationer till åderförkalkning. Med nya metoder är målet nu att kartlägga bakomliggande orsaker på en djupare nivå och hitta förklaringen till varför kärlväggens läkningsförmåga är nedsatt.

Vad är målet med projektet?
Mitt stora mål och förhoppning är att förstå de bakomliggande biologiska orsakerna som gör att individer med diabetes har så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Genom att lära oss sjukdomen kan vi också förhoppningsvis finna nya behandlingar och förhindra allvarliga komplikationer till följd av diabetesorsakad åderförkalkning som leder till för tidig död eller nedsatt livskvalitet. 

Vad har du kommit fram till under det gångna året?
Under det gångna året har vi bland annat kartlagt hur förändrade behandlingsstrategier vid diabetes typ 2 har påverkat åderförkalkningen. Man kan se mönster av en utökad preventiv medicinering mot hjärtkärlsjukdom som också avspeglas i åderförkalkningsplackens biologiska sammansättning.

Text: Ann Fogelberg
Foto: Privat och Erik Lindblad