Publicerat 5 december 2022

Årets influensasäsong i Europa har startat ovanligt tidigt. Samtidigt florerar Covid-19 och det finns en oro för hur RS-säsongen ska utvecklas.

Påverkan på sjukvården kan bli stor, varnar WHO.
Bland annat rekommenderas du med typ 1- eller typ 2-diabetes vaccinera dig.

Influensa, Covid-19 och RS. Tre virus som tillsammans kan ha en hög påverkan på sjukvården och Europas befolkning i vinter, varnar nu WHO i ett uttalande.

Antalet personer som får sjukhusvård på grund av influensan har sedan i oktober ökat stadigt i Europa. I Sverige har än så länge bara enstaka fall rapporterats och årets epidemi har ännu inte kommit igång.

Men influensasäsongen kan bli tuff i år. Förra året var en mild säsong, och innan dess var det en paus i spridningen under pandemin.
– Det finns en risk att det blir en intensiv säsong med många smittade, säger AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.

Tidigt utbrott av RS-viruset
Förra året slog RS-viruset, som främst drabbar de allra yngsta barnen, ovanligt hårt och säsongen startade rekordtidigt. Även i år har säsongen startat tidigare än vanligt, och en kraftig våg av viruset har lett till överfulla barnsjukhus runt om i USA. Flera länder i Europa vittnar även de om ett ansträngt läge.

RS-viruset drabbar inte bara bebisar. Också äldre och infektionskänsliga personer riskerar att behöva sjukhusvård om de smittas.

Även Covid-19 fortsätter att florera. Eftersom viruset bara har funnits några år finns det fortfarande en osäkerhet kring hur det utvecklas.
– Influensa, Covid-19 och RS-virus ökar alla tre. Det kan bli ansträngt i vården om man har en hög smittspridning av flera virus samtidigt. Vi får hålla koll på situationen, säger AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.

Viktigt med vaccin om du är i riskgrupp
I början av en vinter med flera olika virus som cirkulerar trycker WHO nu på vikten att riskgrupper vaccineras, både mot Covid-19 och influensa. När det gäller RS-virus finns ännu inget vaccin.

Folkhälsomyndigheten beräknar att influensaepidemin kan komma i gång innan jul i Sverige. Samtidigt tar det ungefär två veckor efter vaccination innan man har ett skydd.
– Därför är det ju ypperligt att ta vaccinet nu innan smittspridningen för influensa har tagit fart rejält, så att man har ett bra skydd inför helgerna som kommer, säger AnnaSara Carnahan.

Influensa
Influensa är en virussjukdom som återkommer varje vinter, där sjukdomen startar med plötslig frossa, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, muskelvärk, huvudvärk och en påtaglig sjukdomskänsla. Efter det kommer torrhosta. Man kan även drabbas av kräkningar och diarré, vilket är vanligare hos barn.

Det finns fyra influensavirustyper: A, B, C och D. Det är influensa A och B som ger upphov till den typiska influensasjukdomen.

Tvätta händerna noggrant, undvika att röra vid ögon, näsan eller mun och umgås inte med personer som är sjuka för att undvika att själv bli sjuk.

En del personer, främst i vissa riskgrupper, kan bli allvarligt sjuka av influensa. Influensa och komplikationer av influensa är en av våra vanligaste dödsorsaker.

Källa: Kristianstadsbladet, 1177 Vårdguiden, Folkhälsomyndigheten

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk eller behöver skydda någon i din närhet som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot Covid-19.

Du rekommenderas vaccinera dig som har ökad risk att bli allvarligt sjuk där rekommendation råder om följande stämmer:
  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 12.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har typ 1- eller typ 2-diabetes.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig. Det är läkaren som behandlar dig som bedömer det.

Vaccinationen är gratis om du rekommenderas att vaccinera dig därför att du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i Stockholm. Kolla med vårdcentralen i din region vad som gäller där.

Källa: 1177/Region Stockholm