Publicerat 3 april 2020

Är du som diabetiker orolig i dessa Coronatider och har något som du undrar över? Då kan vår legitimerade sjuksköterska svara på dina frågor.

Det är många frågor som behöver besvaras gällande det nya Coronaviruset, Covid-19. Många känner säkert frustration och oro kring Coronaviruset. Och du som diabetiker är säkert extra orolig i och med att du tillhör en riskgrupp.
Varför räknas en diabetiker in som en riskgrupp? Jo, för vid en infektion i kroppen är det svårt att hålla ett jämt blodsockervärde, då det kan svårt att ge rätt dos insulin. Och i och med att hjärt-kärlsjukdom är en av komplikationerna vid diabetes, som ofta är kopplat till bland annat ålder och hur blodsockervärdet har varit under tiden med sjukdomen, kan man drabbas extra hårt. Är man äldre och lider av andra följdsjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar bör man vara extra försiktig.

Det är därför viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för riskgrupper.

Är det något du som diabetiker funderar över eller känner oro för så har du nu möjligheten att ställa din fråga till vår legitimerade sjuksköterska som har lång erfarenhet av diabetespatienter.

Maila till info@diabeteswellness.se så återkommer hon så snart som hon har möjlighet.

Symtomen på coronavirus kan vara:
• hosta
• feber
• andningsbesvär
Men dessa symtom betyder inte nödvändigtvis att du har sjukdomen.
Symtomen liknar andra sjukdomar som är mycket vanligare, som förkylning och influensa.

Du bör vara vaksam även på följande symtom och stanna hemma om du har ovanstående samt nedanstående symtom:
• halsont
• huvudvärk
• muskel- och ledvärk

Du kan även kontakta 1177 (11313) om du behöver medicinsk hjälp eller har en fråga angående viruset, som kan ge dig råd om vad du ska göra. Men sök i första hand på nätet i och med att numret är hårt belastat.

Läs mer här: Coronavirus och diabetes