Publicerat 15 april 2024

En studie vid Lunds universitet ska testa ett nytt läkemedel för att bli av med fetter i levern. Resultatet kan ge minskad risk för diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och leversjukdomar. Professor Olle Melander söker nu fler deltagare till studien.

För flera generationer sedan hade de människor som kunde lagra fett i levern större chans att överleva perioder av svält, berättar Olle Melander, professor och överläkare i internmedicin vid Skånes universitetssjukhus.
– Det är en genetisk överlevnadsmekanism att kunna spara fett i levern. Det fettet är det sista man förbrukar, så när alla andra hade svultit ihjäl överlevde de som hade kunnat sätta in fett i levern i högre utsträckning. Den genen har anrikats fram genom tiderna som en skyddsmekanism mot svält.

I de moderna tider som vi lever i idag i Sverige så har detta emellertid blivit ett stort problem. Här har vi turen att ha extremt låg risk att dö av svält, snarare har många för högt kaloriintag och för låg kaloriförbrukning. Det har lett till att en stor andel av befolkningen får ansamling av fett i levern, vilket istället har visat sig vara en riskfaktor för diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och leversjukdomar.

Studien som nu ska genomföras bygger på en behandling som tagits fram genom tidigare forskning, och finansieras av bland andra Europeiska forskningsrådet.

– Det finns olika orsaker till att man får en fettansamling i levern, och en väldigt vanlig orsak är den som vi försöker attackera här: att man har för hög produktion av ett tarmhormon som heter neurotensin. Det frisätts när man har ätit och driver fett från maten in i levern, förklarar Olle Melander.

Läkemedelsbehandling eller kontrollbehandling
Hälften av deltagarna i studien kommer att behandlas med läkemedlet Orlistat, som förhindrar upptaget av fett från tarmen och sänker produktionen av neurotensin. Den andra hälften får kontrollbehandling, vilket innebär att de får en lista med livsstilsförändringar som följs upp för att se hur de påverkar fettmängden i levern. I den här studien blir det ingen som får placebobehandling, alla deltagare kommer veta om de får läkemedlet eller är med i kontrollgruppen.

När inflödet av fett till levern stängs av hoppas forskarna att nedbrytningen av fettet i levern kan börja. Efter studiens 24 veckor kommer båda grupperna att undersökas och jämföras för att se hur mycket effektivare läkemedlet varit än enbart livsstilsförändringar. 
– I vissa fall räcker det med livsstilsförändringar, men ofta behöver man hjälp av läkemedel för att verkligen få bort fettet, säger Olle Melander.

Deltagarna som Olle Melander och hans kollegor letar efter ska vara mellan 20 och 65 år och ha obesitas, det vill säga ett BMI på över 30. Det är inget hinder att vara med om man har typ 2-diabetes, så länge man inte får insulinbehandling.

Är du intresserad av att delta i studien? Anmäl ditt intresse här:
Telefon: 040-33 72 52
Epost: medklinforsk.sus.malmo@skane.se


För att kunna delta i studien ska du ha:

*Obesitas, d.v.s. att ditt BMI är > 30 kg/m2 
*Ålder 20-65 år

Du kan inte vara med i studien om du har:
*Underfunktion av sköldkörteln 
*Epilepsi 
*Inflammatorisk tarmsjukdom 
*Pacemaker  
*Dricker mer än åtta standarddrinkar alkohol per vecka 

Läkemedlet Orlistat tas som en kapsel tre gånger om dagen, i samband med frukost, lunch och middag, under 24 veckors tid. Under studiens gång har man ett par telefonkontakter och något kliniskt besök med forskningsteamet.

Källa: Sydsvenskan