Publicerat 23 mars 2020

Forskare vid universitetet i Toronto, Kanada, där insulinet upptäcktes för 99 år sedan, arbetar nu med att utveckla ett plåster som vid behov utsöndrar insulinets motsats – hormonet glukagon. Ett plåster som kan komma att komplettera de glukagonpreparat som finns idag, injektion eller nässpray.
Insulinets uppgift är att sänka ett för högt blodsocker. Glukagonets att höja ett för lågt.

Många diabetiker, i synnerhet de som inte märker, eller märker för sent, när blodsockret sjunker till farligt låga nivåer, har alltid med sig läkemedel som innehåller glukagon. Det kan vara livsavgörande. Nackdelen med sprutor eller spray är dels att man måste komma ihåg att alltid ha det med sig och dels att man måste var så opåverkad av blodsockerfallet att man, om man är ensam, klarar av att ge sig själv en blodsockerhöjande dos.
Med ett plåster på huden som sköter sig själv är de nackdelarna borta. Det är utgångspunkten för de kanadensiska forskarnas utvecklingsarbete.

Plåstret ”känner” när blodsockret når farligt låga nivåer
- Vårt plåster är det första i sitt slag. Det är känsligt nog att reagera på blodsockerfall och utsöndra glukagon när det behövs, säger Shirley Wu i ett pressmeddelande från Torontos universitet. Hon är professor vid farmakologiska fakulteten där man studerar olika sätt att leverera läkemedel in i kroppen.
Shirley Wu liknar glukagonplåstret vid ett avancerat nikotinplåster. En, och avgörande skillnad, är att plåstret ”känner” när blodsockret når farligt låga nivåer. En annan är att det på undersidan av plåstret finns hundra mycket tunna och mindre än en millimeter långa nålar.

Positiva resultat vid djurförsök
Uppgifter ur svenska patientregister visar att de allvarliga blodsockerfallen de senaste åren blivit färre trots att blodsockerkontrollen blir allt bättre. Här spelar tekniska hjälpmedel som insulinpump och kontinuerlig blodsockermätning en viktig roll men god blodsockerkontroll är ändå hela tiden en balansgång. Ju närmare normala värden desto närmare för låga. Bra värden minskar risken för komplikationer på sikt, för låga har också ett pris då de ökar risken för allvarliga akuta situationer.
De kanadensiska forskarna konstaterar att det återstår mycket utvecklingsarbete innan glukagonplåstret kanske finns ute som ett registrerat läkemedel. Hittills har de genomfört djurförsök och publicerade förra året positiva resultat i tidskriften Advanced Materials (se länk nedan). Där redogjorde de för försök på råttor som visade att plåstret kunde förhindra för låga blodsocker i upp till tre timmar.

Plåstret har en gel som innehåller glukagon
Plåstret har en gel som innehåller glukagon. Vid behov utsöndras innehållet genom de tunna nålarna.
- Nålarna tränger igenom det yttersta lagret av hud. De går inte så djupt att de når några sensoriska känselceller och är därför inte på något sätt smärtsamma, säger Amin Ghavami Nejad, en av forskarna bakom projektet.
Gelen innehåller även en substans som binder till glukos vilket blockerar glukagon från att frisättas ut till blodbanan vid höga eller normala blodsockernivåer. Blir den för låg släpper blockaden och glukagon frisätts.
- Patienter eller vårdgivare behöver således inte känna igen symtom på för låga blodsocker. Plåstret gör det.

Länk till artikeln i tidskriften Advanced Materials:
Glucose-Responsive Composite Microneedle Patch for Hypoglycemia-Triggered Delivery of Native Glucagon

Källa: Diabetesportalen, Tord Ajanki
Foto: Steve Southon, The University of Toronto