Publicerat 6 augusti 2019

Insulin behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp och använda det socker som finns i blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Cellerna kan då inte ta upp sockret, och blodsockervärdet stiger. Behandlingen består av att ta insulin. Det finns olika sorters insulin som kan kombineras så att de passar dina behov och vanor.

De olika sorterna insulin börjar verka olika snabbt i kroppen och effekten håller i sig olika lång tid. Det är svårt att ange exakt hur länge effekten sitter i, det beror bland annat på hur stor dos du tar och vad du äter. Därför är tiderna som anges nedan ungefärliga tider.

Basinsulin: medellångverkande eller långverkande.

Direktverkande måltidsinsulin/Kortverkande analoginsulin: Tas i direkt anslutning till måltid (frukost, lunch, middag). Snabbt tillslag. Effekt 3–5 timmar.

Medellångverkande basinsulin (s.k. NPH-insulin): Ges oftast till natten, ibland även på morgonen. Verkningstid 1–24 timmar efter inj. (maxeffekt under 4–12 timmar efter inj.).

Lång-ultralångverkande insulin: Doseras vanligen en gång per dygn. Ges oftast till natten. Alternativ är morgondos – dock viktigt att ta insulinet vid samma tid varje dag. Ger en jämn profil under hela dygnet. Steady state 2–4 dygn efter första dos.

Kombinationsinsulin (tvåfasinsulin/mixinsulin): En mix av kort- och medel-långverkande insulin. Är kompromiss mellan enkelhet och krav på metabol kontroll. Vid behandling med mixinsulin justeras middagsdosen utifrån fP-Glukos och morgondosen utifrån värdet innan middagen.

Kombinationsbehandling: De vanligaste kombinationerna utgörs av insulin och metformin eller SU preparat. Läkemedlen ordineras var för sig men ett flertal fasta kombinationer finns:

Kombinationsläkemedel: fasta kombinationer:
GLP-1 receptoragonist
 + långverkande insulin: Inj. Xultophy.
DDP-4hämmare + metformin: T Eucreas, T Janumet, T Jentadueto, T Komboglyze.
SGLT2 hämning + DDP4-hämmare: T Glyxambi, T Qtern, T Steglujan.
SGLT2 hämning + metformin: T Xigduo, T Synjar.

Aktuella mediciner

Direktverkande måltidsinsulin (=Kortverkande insulinanaloger)
Inj. Apidra
Inj. Fiasp
Inj. Humalog
Inj. NovoRapid
Inj. Insulin Iispro

Kortverkande insulin (insulin humant)
Inj. Actrapid.
Inj. Humulin Regular.
Inj. Insuman Rapid.

Medellångverkande insulin (s.k. NPH-insulin)
Inj. Humulin.
Inj. Insulatard.
Inj. Insuman Basal.

Långverkande insulin
Inj. Abasaglar.
Inj. Lantus.
Inj. Levemir.
Inj. Toujeo.

Långverkande insulin + GLP 1 agonist
Insulin, glargin + Lixisenatid: Inj. Suliqua.
Ultralångverkande insulin 
Insulin degludek: Inj. Tresiba.
Ultralångverkande insulin + GLP 1 agonist 
Insulin degludek + Liraglutid: Inj. Xultophy.
Kombinationspreparat, Mix-insulin
Inj. Humalog Mix.
Inj. Insuman Comb.
Inj. NovoMix.

Glukagon
Inj. Glukag

Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet:
*  Initialt NPH-insulin tn (0,1–0,2 E/kg).
*  Överväg direkt insättning av insulin vid höga blodsockervärden (≥ 16 mmol/l, HbA1c ≥ 86 mmol/mol).
*  Höj var 3:e dag med 4 E om fP-Glu > 10 mmol/l. Med 2 E om fP-Glu 8–10 mmol/l.
*  Metformin behålls.

Källa: 1177 Vårdguiden och Praktisk Medicin, Diabetes typ-2 insulinbehandling