Publicerat 30 oktober 2019

Med bara två veckors relativ fysisk inaktivitet förändras en rad viktiga funktioner i kroppen. Förändras till det sämre. Det visar en ny studie från universiteten i Newcastle och Liverpool, Storbritannien.

Otaliga undersökningar har på olika sätt visat hur viktigt det är med regelbunden fysisk aktivitet. Låg fysisk aktivitet leder till problem med ämnesomsättningen, exempelvis övervikt, insulinresistens, typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Den här lilla brittiska studien demonstrerar på ett åskådligt sätt hur soffpotatisar snabbt närmar sig ett insjuknande i typ 2 diabetes. Syftet med studien var att fastställa om de negativa hälsoeffekterna börjar visa sig efter bara 14 dagar med minskad fysisk aktivitet hos tidigare aktiva personer.

Från 10 000 steg per dag till 1 500
Forskarna rekryterade 28 friska, unga, i genomsnitt var de 32 år gamla, och relativt fysiskt aktiva personer. 18 kvinnor, 10 män. Enligt de stegräknare de fick bära innan försöket startade gick de mer än 10 000 steg per dag. Deras kroppsvikt var i genomsnitt ett Body Mass Index (BMI) strax över 24. Ett BMI lägre än 24.9 betraktas som normalvikt. Andra markörer som är viktiga i samband med risken att insjukna i typ 2 diabetes mättes, liksom kroppens fettsammansättning och hjärt-lungkapacitet vid fysisk ansträngning.

När den egentliga studien började ombads deltagarna att under de två kommande veckorna leva ett stillasittande liv. Ett exempel är att antal steg minskade från 10 000 per dag till ungefär 1 500 dag. I praktiken är det inte många. Det motsvarar ungefär att under dagen röra sig några vändor mellan lägenhetens olika rum, mellan köket, toaletten och TV-soffan.

- De förändringar vi kunde registrera efter två veckors stillasittande är egentligen inte stora, säger undersökningsledaren Kelly Bowden Davies, vid universitetet i Newcastle, i en intervju med Health Day News men påpekar att det på längre sikt, några månader, några år, tio-tjugo år utgör en risk för flera olika allvarliga hälsotillstånd.

Det är aldrig för sent
Så här gick det för deltagarna. Deras hjärt-lungkapacitet minskade med 1,8 procent, mängden kroppsfett ökade, det gjorde också midjemåttet liksom fettet i levern och insulinresistensen.

- Vårt budskap är givet. Även efter en så här kort period får fysisk inaktivitet negativa effekter på hälsan. Regelbunden aktivitet, även små förändringar i det dagliga livet, kan göra stor skillnad, säger Kelly Bowden och tillägger.

- Det var uppmuntrande att se att deltagarnas försämrade värden efter studien var återställda till det normala efter två veckor när de åter började gå ungefär 10 000 dag per dag.

En förtäckt uppmaning att röra på sig mer, att det aldrig är för sent, inte ens för den inbitne soffpotatisen.

Källa: Diabetesportalen, Tord Ajanki