Publicerat 28 november 2019

Små barn som kinkar med maten, som inte vill äta, eller som kräks upp merparten av det som kommit ned – och det efter du redan har gett insulin inför måltiden. Vad kan man göra? Truga i något sött? Bra om det fungerar men om det inte gör det?

Italienska forskare har undersökt hur det fungerar att ge små barn med alltför lågt blodsocker, oavsett orsak, minidoser av det blodsockerhöjande hormonet glukagon. Deras slutsats är att det fungerar bra.

Undersökningen som har utförts på små barn i Turin, Italien, omfattar enbart tre barn med typ 1 diabetes. Två pojkar tre år gamla och en flicka, sju år.

Patient 1, en av de treåriga pojkarna insjuknade i typ 1 diabetes när han var ett år. Behandling var från början insulinpump och kontinuerlig blodsockermätning. Blodsockerkontrollen fungerar bra, det senaste uppmätta värdet för långtidssocker, HbA1c, var 49 mmol/mol. 67 procent av tiden låg inom gränserna för målvärdet 3,9 till 10 mmol/mol. Sju procent av tiden under 3,9 mmol/mol.

Blodsockret vid det undersökta tillfället var drygt 12 mmol/mol och pojken fick en vanlig dos måltidsinsulin (bolusdos) inför maten. Sedan kräktes han och vägrade att äta lunch. Efter ett samtal med diabetessjuksköterska beslöt föräldrarna att tillfälligt stoppa insulintillförseln från insulinpumpen och gav pojken en minidos injektion av glukagon. Efter en timme låg blodsockret på 5,4 och efter 90 minuter 4,1. Det lägsta värdet. Därefter vände det uppåt igen.

Inför kvällsmaten var blodsockret 14,4. Eftersom pojken inte hade någon bra aptit väntade föräldrarna i tio minuter efter maten med att ge bolusinsulin. Olyckligtvis fanns det inte några blodsockervärden tillgänglig då en ny sensor hade påbörjats som ännu inte var aktiv. En timme senare kräktes pojken igen, då var blodsockret 9,7. Han vägrade att äta, även glukos. Ännu en timme senare var blodsockret 4,4. En ny glukagoninjektion, 30 minuter senare 3,3 mmol/mol och efter två timmar 7,2. Episoden med för låga blodsockervärden var över. Natten lung och dagen efter var allt åter vid det normala.
 
Patient 2, också han en treårig pojke som diagnostiserades med typ 1 diabetes vid ett års ålder. Han behandlas med insulinpump och kontinuerlig blodsockermätning. HbA1c 74 mmol/mol, 45 procent av tiden inom målvärdet för blodsockret.

En halvtimme efter lunchen kräks pojken upp måltiden. Föräldrarna försöker ge honom glukos men han vägrar. Då var blodsockret 7,1 mmol/mol. Efter konsultation med diabetesteamet gav de honom en glukagoninjektion. Blodsockret 4,6. 15 minuter senare 3,5 och strax senare 2,3 mmol/mol. Pojken fick en andra injektion glukagon och två timmar senare låg blodsockret på mer än 15 mmol/mol. Pojken hade inte förlorat medvetandet under blodsockerfallet men varit darrig, blek, illamående och irriterad.

Den tredje patienten, en sjuårig flicka som hade haft typ 1 diabetes i två år. Också hon hade insulinpump och kontinuerlig glukosmätning. Det senaste uppmätta HbA1c-värdet var 51 mmol/mol. 65 procent av tiden inom målvärdet för blodsockret, 3,9 till 10 mmol/mol. Fyra procent av tiden lägre värden.

Tidigt på morgonen, får flickan sin bolusdos insulin och därefter frukost. To minuter senare blev hon illamående och åt mycket lite. Blodsockret låg då på 11 mmol/mol. Mamman försökte utan framgång truga på henne mer mat. 40 minuter senare var blodsockret 4. Efter kontakt med diabetesteamet gav mamman henne en liten dos glukagon. Initialt sjönk blodsockret till 3,2 men vände sedan snabbt uppåt. 20 minuter efter injektionen låg det på 7,7 mmol/mol. 

Flickan kände sig illamående ungefär en timme men efter det som vanligt. Blodsockret låg stadigt under lunch, mellanmål och kvällsmat.

Testa ofta
Efter en injektion av en minidos glukagon rekommenderar de italienska forskarna att testa blodsockret ofta, var 5:e – 15:e minut. Vid behov kan injektionen av glukagon upprepas som i fallet med patient 2 i texten ovan. De italienska föräldrarna som deltog i undersökningen hade dels fått instruktioner om hur de ska använda glukagon, dels möjlighet att ringa diabetesteamet för att beskriva situationen och få råd om vad de ska göra.

Forskarna rapporterar att allvarliga insulinkänningar är en av de vanligaste orsakerna till barns besök på sjukhusens akutmottagningar i Italien vilket får stora sociala och ekonomiska konsekvenser. I Italien beräknas den årliga kostnaden av besöken till nästan 25 miljoner kronor.

En överdos av glukagon är farligt och glukagon är inget föräldrar utan erfarenhet själva ska experimentera med. Glukagon till barn är godkänt i Sverige. Det finns sedan länge i injektionsform men snart också som nässpray.

Länk till undersökningen som är publicerad i Acta Diabetologia, HÄR

Läs även: Nässpray vid djupa blodsockerfall

Källa: Diabetesportalen, Tord Ajanki