Publicerat 11 april 2022

Tidpunkten för när du under dygnet exponeras för starkt ljus kan ha betydelse för dina blodsockervärden efter en måltid och för din energiförbrukning när du sover. Detta gäller, enligt en liten studie i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia, för överviktiga och insulinresistenta vuxna personer, en inte ovanlig kombination.

Det är holländska forskare vid universitetet i Maastricht som har undersökt 14 individer, på gränsen till feta (BMI 29,6), i åldrarna 40 till 75 år. Deltagarna tillbringade vid två separata tillfällen 40 timmar i en andningskammare där det är möjligt att beräkna energiproduktion och ämnesomsättningen under sömnen. 
Parallellt med detta mättes regelbundet blodsocker före och efter måltider, insulinnivåer, blodfetter och hormonet melatonin.

Ljus beroende på tidpunkten
Den ena vistelsen i andningskammaren började klockan 18 dag ett, till klockan tolv dag tre vilket innebar två övernattningar. Upplägget var starkt ljus mellan åtta och 18 under dagen, därefter svagare ljus mellan 18 och 23, sedan mörkt.
Den andra sejouren var omvänd, svagt ljus på dagen, starkt ljus på kvällen och mörkt på natten. Vid båda vistelserna serverades frukost klockan åtta, lunch klockan 13 och kvällsmat vid 18.

Den biologiska klockan
Det är väl känt att ljusförhållanden är den viktigaste källan för att ställa in kroppens så kallade biologiska klocka. Med små avvikelser har de flesta människor en 24-timmars dygnsrytm, en dag-nattcykel.
I en kommentar i Diabetologia skriver tidskriften: ”Tidigare forskning har visat att en exponering av starkt ljus på kvällen eller natten påverkar ämnesomsättningen och är förknippad med övervikt eller fetma liksom en förhöjd risk för hjärt- kärlsjukdomar.”

Ljust dygnet runt
Med den moderna livsstilen, fortsätter tidskriften, är ljusexponering, inklusive konstgjort ljus, vanligt och tillgängligt hela dygnet. Det innebär att de flesta exponeras för ljus i hemmet, på arbetsplatsen eller från olika skärmar även under de timmar då det naturligt skulle vara mörkt. 
Detta är en ganska ny företeelse. Merparten av mänsklighetens historia hade vi att anpassa oss till solens gång. Är det kolmörkt ute ger man sig inte ut i naturen utan stannar i den lite mer trygga boplatsen.

Både för mycket och för lite ljus
Diabetologia fortsätter. ”De skadliga effekterna av ljus på natten inkluderar förhöjda blodsocker- och insulinnivåer efter måltider. Ljus på natten är förknippat med en ökad förekomst av typ 2-diabetes hos äldre.”
De holländska forskarna skriver i sin artikel: ”Vårt moderna samhälle innebär även en brist på tillräckligt starkt ljus under dagen då vi i regel tillbringar mest tid inomhus under konstgjort ljus med mycket lägre ljusnivåer jämfört med naturligt dagsljus utomhus.” 

Mörkrets hormon
Försöken i andningskammaren visade att när deltagarna tillbringade tid i starkt ljus under dagen gav det lägre nivåer av blodsocker jämfört med när de vistades i svagt ljus.
Det starka ljuset under dagen ledde också till att ämnesomsättningen ökade under kvällsmaten.
Ytterligare en effekt av svagt dagsljus var att frisättningen av hormonet melatonin undertrycktes. Nivåerna ska normalt stiga två till fyra timmar innan natten och bidra till att man lättare somnar och sover bättre. Melatonin burkar kallas för ”mörkrets hormon” därför att nivåerna är höga under natten och låga på dagen.

Forskarna summerar resultaten: ”Att förbättra ljusförhållanden för att mer efterlikna den naturliga ljus/mörker-cykeln kan förhindra negativa effekter på kroppens energi- och sockeromsättning som har samband med dagens konstanta ljusförhållanden inomhus.

Studiens titel: 
The influence of bright and dim light on substrate metabolism, energy expenditure and thermoregulation in insulin-resistant individuals depends on time of day

Länk till studien i tidskriften Diabetologia

Länk till en kommentar om studien i Diabetologia

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki