Publicerat 10 juni 2020

Två italienska forskare vid universitetet i Turin menar att D-vitaminbrist kan vara en orsak till att Covid-19 slår så hårt mot äldre.

En ny amerikansk forskningsgenomgång som nyligen publicerats i tidskriften Nutrients tyder på att D-vitamin kan stärka immunförsvaret och minska risken för luftvägsinfektioner som orsakats av influensa och även Covid-19.Den här studien har uppmärksammats av de två italienska forskarna Giancarlo Isaia, professor i geriatrik, och Enzo Medico, professor i histologi, vid universitetet i Turin.
”D-vitamin kan ha en förebyggande och terapeutisk verkan i behandlingen av Covid-19”, skriver de i en rekommendation till den medicinska akademin i Turin.

Utsatta grupper bör få sin D-vitaminnivå testad
Tillräckligt med D-vitamin är viktigt för immunförsvaret och kan motverka onormala immunreaktioner i kroppen. För låga värden har kopplats till ett flertal kroniska sjukdomar som kan förkorta livslängden bland äldre.
När det gäller infektionen Covid-19 som orsakas av coronaviruset tyder den nya forskningsgenomgången på att D-vitamin kan förhindra skador på lungorna vid inflammation. Giancarlo Isaia och Enzo Medico rekommenderar därför att alla som vårdas för Covid-19 och alla svaga och äldre som inte vistas utomhus regelbundet får sina värden testade.
– Vi vill understryka att det här inte är något botemedel mot coronavirus, säger de till italienska dagstidningen Torino Oggi, men vi vill uppmärksamma att brist på D-vitamin kan gynna uppkomsten av virussjukdomar. Det finns också tillräckliga bevis på att behandling med D-vitamin kan förhindra försämring vid lunginflammation.
Studien: Grant WB, Lahore H, McDonnell SL, BaggerlyCA, French CB m.fl. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients 2020, 12(4), 988.

D-vitamin skyddar mot infektion i övre luftvägarna
En ny forskningsgenomgång tyder på att D-vitamin skyddar mot infektion i övre luftvägarna i samma utsträckning som influensavaccin. De nya bevisen kommer från Queen Mary University of London och är så robusta att forskarna anser att vissa livsmedel borde berikas med D-vitamin i Storbritannien.
Genomgången gjordes av rådata från 25 olika kliniska studier av D-vitamin och luftvägsinfektion med nära 11 000 deltagare i 14 länder (däribland Afghanistan, Belgien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, USA och Österrike).
– Slutsatsen är att D-vitaminets skyddande effekt är starkast hos människor med lägst D-vitaminhalt [under 25 nmol/l] och när tillskott ges varje dag eller varje vecka jämfört med glesare dosering, säger Adrian Martineau, professor vid Queen Mary University of London och ledare för studien.
Människor med högre utgångsnivå av D-vitamin fick också ett skydd, även om det inte var lika starkt. Hos dem minskade risken för övre luftvägsinfektion med tio procent. Totalt sett var riskminskningen jämförbar med skyddet man får av influensavaccin.

Källa: Nordic Nutrition Council 
Foto: Ann Fogelberg