Publicerat 15 februari 2020

Ju mer socker vi äter, desto färre vitaminer och mineraler får vi i oss, visar ny forskning från Lunds universitets Diabetescentrum.

Högt intag av socker är kopplat till sjukdomar som karies, fetma, typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. I studien har forskarna studerat effekten av tillsatt socker - dvs socker som tillsätts vid framställning eller tillverkning av mat och dryck, inte det socker som finns naturligt i exempelvis frukt, grönsaker och mjölk – i relation till intaget av mikronutrienter i form av vitaminer och mineraler.

Gränserna varierar
Den rekommenderade gränsen för hur mycket tillsatt socker man bör äta varierar mellan olika länder. De Nordiska näringsrekommendationerna som är anpassade för den nordiska befolkningen anger att tillsatt socker bör begränsas till 10 procent av energiintaget (E%). Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), har tidigare ansett att det finns för lite vetenskapliga data för att sätta en övre gräns, men håller nu på att se över sina rekommendationer.
- Vi har därför studerat vilken betydelse det tillsatta sockret har sett till den totala kostkvaliteten. Tillsatt socker finns inte naturligt i mat och dryck, det tillsätts under matlagningen, tillverkningen eller vid bordet av olika anledningar, och är därför inte nödvändig i vår kost, säger Esther González-Padilla, läkare och doktorand i nutritionsepidemiologi.


Esther González-Padilla Foto: Sara Liedholm

Saknas studier på vuxna nordbor
Även om tidigare studier har funnit starka samband mellan ett ökat intag av tillsatt socker och minskat intag av vitaminer och mineraler (samtidigt som konsumtionen av energitäta livsmedel ökat) så saknas studier gjorda på vuxna som bor i de nordiska länderna. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka förhållandet i den svenska befolkningen. Studien baseras på insamlad data från två stora befolkningsstudier.

Hur mycket tillsatt socker varje individ åt uppskattades genom att mäta den totala mängden monosackarider (huvudsakligen glukos och fruktos) och sackaros i kosten som helhet och därefter dra ifrån mängden sockerarter från intag av frukt och bär, fruktjuice och grönsaker (de största källorna till naturligt förekommande socker). Energiintaget som utgjordes av det tillsatta sockret räknades ut och deltagarna delades in i sex grupper utifrån hur stor del av det totala energiintaget som kom från tillsatt socker: mindre än 5 %E, 5-7,5 %E, 7,5-10 %E, 10-15 %E, 15-20 %E, eller mer än 20 %E.
- Gränserna har valts för att kunna jämföra resultaten med redan existerande rekommendationer för intag av tillsatt socker, förklarar Esther Gonzáles-Padilla.

Omvänt förhållande
Därefter jämförde de med intaget av nio olika mikronutrienter; kalcium, folat, järn, magnesium, kalium, selen, vitamin C, vitamin D och zink. Forskarna observerade ett omvänt förhållande mellan intaget av tillsatt socker och det dagliga intaget av alla nio vitaminer och mineraler i båda grupperna; ju mer tillsatt socker deltagarna åt, desto mindre vitaminer och mineraler åt de.
- För att kunna fastställa en övre gräns för intag av tillsatt socker måste intaget av vitaminer och mineraler samtidigt minska betydligt, vilket vi inte kunde se i vår studie. Men även om den här studien inte ensam räcker för att ändra rekommendationerna, är den ett värdefullt bidrag till den samlade vetenskapen som ligger till grund för ändrade kostrekommendationer i framtiden, säger Esther González-Padilla.

Studien publiceras i tidskriften Nutrition & Metabolism.

Källa: Pressmeddelande Diabetesportalen, Sara Liedholm

Läs även: Hur påverkar socker vår kropp?