Publicerat 26 januari 2021

38 misstänkta fall av biverkningar efter vaccination mot Covid-19 har rapporterats in till Läkemedelsverket. Många av de misstänkta biverkningarna som rapporterats in är kända, förväntade och milda. Det finns också de biverkningar som bedöms som ”allvarliga” av den som rapporterat in biverkningen. 

Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Om man själv fått vaccinet och upplever biverkningar efter vaccinationen kan man också rapportera in dem själv på hos Läkemedelsverket. www.lakemedelsverket.se/rapportera.
Läkemedelsverket sammanställer inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna veckovis. Rapporterna kommer ut varje måndag och publiceras på Läkemedelverkets hemsida.

Viktigt att tänka på är att de inrapporterade biverkningarna just är misstänkta fall. Det betyder alltså nödvändigtvis inte att symtomen beror på vaccinet.
I dagsläget finns inrapporterad data över det vaccin som används i Sverige, det vill säga vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. Datan kommer uppdateras ständigt och ytterligare godkända vaccin kommer att inkluderas i rapporterna.

38 personer har fått misstänkta biverkningar
I veckans rapport framgår att Läkemedelsverket hittills utreder 38 inrapporterade fall, dessa fall innehåller totalt 96 misstänkta biverkningar. 
Många av biverkningarna är sedan tidigare kända och många av dem är milda. Det är exempelvis lokala symtom vid injektionsstället och symtom som är normala reaktioner som uppkommer då immunförsvaret aktiveras.
– Det är till exempel huvudvärk, lokala reaktioner vid injektionsstället, trötthet, frossa och feber, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket till TT. 

Nästan hälften av de misstänkta biverkningarna, 42 stycken, bedöms dock som "allvarliga" av den person som rapporterat in biverkningarna (person inom sjukvården eller privatperson). Vissa av dessa biverkningar är redan kända, men några är sedan tidigare okända. 
– Det finns ett fall av anafylaxi, alltså en allvarlig allergisk reaktion. Och det finns också ett fall av akut ansiktsförlamning. Båda två är kända och allvarliga biverkningar, säger Veronica Arthurson, till TT. 

Allvarliga och okända biverkningar
Symtom som klassas som allvarliga och okända är alltså biverkningar som sedan tidigare inte kunnat kopplas till vaccinet i studier. 
Till TT säger dock Veronica Arthurson att det låter värre än vad det är. Läkemedelsverket har inte sett några kluster av samma typ av några av de okända biverkningarna. 

Fyra dödsfall inrapporterade
I Sverige har även fyra dödsfall rapporterats in. Men enligt Läkemedelsverket finns det idag inget misstänkt orsakssamband mellan vaccinet och dödsfallen. 
– Samtliga personer är äldre och har någon form av grundsjukdom, säger Veronica Arthurson. 

Läkemedelsverket kommer dock gå till botten med vad som exakt orsakat dödsfallen, uppger TT.
– De finns delar i de här fallen som vi inväntar för att kunna få en komplett bild av vad som har hänt, säger Veronica Arthurson till TT. 

Källa: Netdoktor

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter