Graviditetsdiabetes i Indien och i Sverige | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Graviditetsdiabetes i Indien och i Sverige

Graviditetsdiabetes i Indien och i Sverige

Indiska kvinnor är både yngre och smalare än svenska kvinnor när de utvecklar graviditetsdiabetes, visar en ny studie från Lunds universitets Diabetescentrum.
Forskarna fann även en genvariant som ökar risken för graviditetsdiabetes hos svenska kvinnor men som tvärtom visade sig ha en skyddande effekt hos de indiska kvinnorna.

Publicerade: maj 29, 2019
Dela med sig:

Graviditetsdiabetes karaktäriseras av försämrad insulinproduktion och insulinutsöndring under graviditeten. Förekomsten skiljer sig åt mellan olika befolkningar och kan delvis förklaras med livsstil och gener. Syftet med studien var därför att undersöka skillnaderna mellan gravida kvinnor i Indien och Skandinavien.
- Individer med asiatiskt ursprung har två till sju gånger större risk att utveckla sjukdomen jämfört med européer, säger Geeti Arora, läkare i den indiska delstaten Punjab och forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum som utfört studien i Indien.

Största studien
I studien ingår 500 svenska kvinnor från Malmö och 4000 indiska kvinnor från delstaten Punjab. Resultaten har därefter upprepats i kohorter med kvinnor från Finland och Norge. Den är den hittills största studien som jämför graviditetsdiabetes mellan européer och icke-européer och den första studien att jämföra graviditetsdiabetes i Indien med Sverige.
Resultatet visar att förekomsten av graviditetsdiabetes är högre hos de indiska kvinnorna än hos de svenska kvinnorna. De indiska kvinnorna är i genomsnitt tio år yngre vid insjuknande, de är också smalare och mer insulinkänsliga.
- Att indiska kvinnor verkar utveckla graviditetsdiabetes redan vid ett lägre BMI trots att de är insulinkänsliga skulle kunna tyda på en allvarligare defekt i insulinsekretionen, säger Rashmi Prasad, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum som lett studien.

Skyddande effekt
Forskarna undersökte 85 sedan tidigare kända genvarianter som ökar risken för graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes. En av dem kunde kopplas till graviditetsdiabetes hos indiska kvinnor men inte hos svenska. Och tvärtom visade sig en variant av CRY2-genen som har betydelse för dygnsrytmen ha en skyddande effekt hos indiska kvinnor medan den är förenad med ökad risk hos svenska kvinnor.
- Det är intressant att samma gen har motsatt effekt i den indiska och svenska befolkningen och frågan är om det kan höra samman med årstiderna, säger Rashmi Prasad.

Hon berättar att Indien med sina 1,3 miljarder invånare uppvisar stora genetiska skillnader. Människor från norra Indien delar liknande genetik med individer från Mellanöstern, Centralasien och i viss utsträckning Europa medan Indiens södra befolkning tillhör en mer egen genetiskt avgränsad grupp. Landet har högst antal personer med typ 2-diabetes i världen och antalet ökar drastiskt.
- Studien visar att individanpassad vård för att förhindra graviditetsdiabetes måste beakta skillnader i såväl gener, livsstil och etnicitet, säger Rashmi Prasad.

Studien publiceras i Journal of Internal Medicine.

Länk till publikationen:
Phenotypic and 1 genotypic differences between Indian and Scandinavian women with gestational diabetes mellitus

Källa: Pressmeddelande från Lunds universitet

Läs även om Helena Fadl, forskaren och läkaren inom graviditetsdiabetes HÄR
 

Dela med sig:
×

Share this