Publicerat 22 oktober 2019

På torsdag den 24 och fredag den 25 oktober kan du kolla ditt blodsocker gratis vid Skrapan köpcentrum och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes. De första 25 per dag får en goodie bag från Aqua Dental.

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, där närmare 500 000 personer i Sverige lider av någon form av diabetes. De allra flesta, 85-90 procent har typ 2-diabetes, som ökar mest. Levnadsvanor och ärftlighet är några av orsakerna till att man drabbas av diabetes typ 2. Risken ökar även med åldern samt om du är överviktig, lider av bukfetma, är stillasittande eller rökare. En av tio är i dag omedveten om att de har diabetes. I Sverige beräknas över 600 000 personer ha diabetes år 2030 om inte utvecklingen bryts. Men många vet inte ens om att de har sjukdomen där 150 000 går runt med diabetes utan att veta om det. Nu har du möjlighet att testa ditt blodsocker gratis och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.

På torsdag den 24 och fredag den 25 oktober vid Skrapan köpcentrum har du ha möjlighet att kolla ditt blodsocker och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes. De första 25 per dag får en goodie bag från Aqua Dental.

I dag är det många som har förhöjt blodsocker utan att veta om det. Att konstant ha för högt blodsocker är skadligt för kroppen och innebär en risk att utveckla diabetes. Genom att förändra kost- och motionsvanor går det att minska risken för typ 2-diabetes. Ju tidigare det upptäcks, desto tidigare kan man åtgärda det samt minska risken för sjukdomen.

Syftet med blodsockertesterna är att hjälpa människor att i tidigt skede upptäcka att de eventuellt har diabetes eller om de ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen. Diabetes Wellness Sverige’s sjuksköterska kommer finnas på plats för att utföra gratis blodsockerkoll och svara på dina frågor om diabetes. Ta möjligheten och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.

Plats: Skrapan köpcentrum, Stockholm
Tid: Torsdag den 24 och fredag den 25 oktober kl 11-16
Information om diabetes och gratis blodsockerkoll av sjuksköterska på plats. Det är dock viktigt att inte äta eller dricka något, utom vatten, en timme före mätning. Men ett stick i fingret så får du inom två minuter veta om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.
De första 25 per dag får en goodie bag från Aqua Dental.

Kommande blodsockerkoller:
29 oktober, Hovet, från kl 17.30-
6 november, Västermalmsgallerian, kl 11-16
14 november, NK, kl 11-15
20 november, Jakobsbergs centrum, kl 11-16
27 november, Sollentuna centrum, kl 11-16
4 december, Farsta centrum, kl 11-16

Ha koll på våra tider och platser för gratis blodsockerkoll på blodsockerkollen.nu