Publicerat 27 oktober 2023

Att leva en fysiskt aktiv livsstil kan förknippas med en rad olika hälsofördelar och påverkar vår hälsa i en positiv riktning. Vad händer egentligen i vår kropp när vi rör på oss? Kan träning användas som behandling vid ohälsa? Och kan det någonsin bli för mycket träning?

Forskningens dag 2023 hjälper oss navigera bland myter, sanningar och lögner om fysisk aktivitet och hälsa.

Vetenskapliga arrangörer är Eva Ekvall Hansson, Martina Svensson och Ola Hansson från CoPARLU, Lunds universitet. Moderator är Ann-Marie Rauer.

Datum och tid

Malmö 7 november, kl. 17.00* – 19.30,
Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1.

Lund 8 november, kl. 14.30* – 18.00, FULLT
Sjukhusaulan, Entrégatan 7. Platserna är fyllda i Lund, men samma program visas i Malmö den 7 november

*Öppet hus en timme innan evenemangen med stationer och prova-på-aktiviteter.

Anmälningsformulär för evenemanget i Malmö

https://www.vetenskaphalsa.se/forskningensdag/

Program

Talare

Punkt

Kristina Åkesson, Dekanus, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Kristina Åkesson hälsar välkommen

Film: ”Människan i rörelse”

 

Björn Rosengren, professor

Bunkeflostudien – skolad för livet

Emilie Stroh, forskare

Stadsbarn = soffbarn? Om förskolors lekmiljöer utomhus

Katarina Lauruschkus, forskare och legitimerad fysioterapeut

Fysisk aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Martina Svensson, forskare

Publikaktivitet ”Myter, sanningar och lögner om fysisk aktivitet”

Film: ”Träning på cellnivå”

 

Caroline Larsson, universitetsadjunkt

Linda Elowsson, forskare

Läka lungan med träning? Från molekyl till lungfunktion

Tomas Deierborg, professor

Vasaloppet – mer än en fest för folkhälsan

Johan Jarl, docent

Fysisk aktivitet – billigare än vård i morgon

Åsa Tornberg, docent

Kan man träna för mycket?

Daniel Lindqvist, docent

Ortorexi och tvångsmässig träning

Jan Lexell, professor

Rörelsesittande – parasportens möjligheter

Louise Bennet, docent

Kulturanpassad livsstilsintervention

Eva Ekvall Hansson, professor

Publikaktivitet: Balanserad träning för äldre

Panelsamtal
Eva Ageberg, professor, Ola Hansson, docent och Daniel Lindqvist, docent.

Dagens och framtidens rörelse

Prisceremoni

Lund: Eric K. Fernströms stiftelse

Malmö: Sparbanken Skånes forskningspris, Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens Pris till Yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne

Vad är Forskningens dag?
Ett populärvetenskapligt arrangemang där allmänheten bjuds in att höra forskare presentera aktuell forskning inom olika teman med föreläsningar, filmer, samtal och prova-på-aktiviteter. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse och Sparbanken Skåne.

Källa: Lunds Universitet