Publicerat 31 oktober 2022

Normalt skiljer vi bland annat på typ 1- eller typ 2-diabetes. Fler och fler forskare tror nu att det finns fyra eller fem olika typer av typ 2-diabetes, och att det är viktigt att skilja på dessa för att säkerställa att patienterna får rätt behandling.

Diabetes är en grupp sjukdomar som orsakas av att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller att insulinet fungerar för dåligt. Till en början kan diagnosen ställas genom ett enda blodprov. Men hyperglykemi eller högt blodsocker kan troligen utlösas av flera olika faktorer, där både ärftlighet och miljö kan spela in.
Ju mer vi vet om de faktorer som orsakar hyperglykemi hos den enskilda patienten, desto mer effektivt, exakt och målinriktat kan vi behandla sjukdomen.

I en svensk studie 2018 publicerad i The Lancet identifierade forskare fem olika kategorier av typ 2-diabetes baserat på likheter och skillnader i

  • antikroppar (glutamat decaroxylas antikroppar)
  • ålder vid diagnos
  • BMI
  • Långtidsblodsocker HbA1c
  • Funktionsnivå av betaceller
  • Insulinresistens

När de analyserade dessa sex variabler på närmare 10 000 svenska patienter med diagnosen typ 2-diabetes kunde de dela in patienterna i fem olika grupper med relativt likartade egenskaper och relativt likartad risk för komplikationer. Genom att ge patienterna en mer anpassad och skräddarsydd behandling hoppas forskarna minska antalet patienter som utvecklar allvarliga komplikationer av sjukdomen eller att minska svårighetsgraden av komplikationerna.En av grupperna hade till exempel högre grad av insulinresistens än de andra och här var risken för njursvikt också mycket högre. En annan grupp hade en mycket högre risk att utveckla diabetisk retinopati. Genom att rikta behandlingen mot de mest sannolika komplikationerna kan förhoppningsvis fler behålla både sin njurfunktion och sin syn.

Genetiska variationer
Nu har en grupp forskare arbetat vidare med klassificeringarna. Med hjälp av genetiska analyser har forskarna inte bara bekräftat att det finns reella skillnader mellan de olika kategorierna, utan också kunnat skapa en robust uppdelning där både orsak och behandling beaktas.Jose Florez är professor i medicin vid Harvard Medical School och chef för endokrinologisk avdelning vid Massachusetts General Hospital. Han anses vara en av världens främsta diabetesforskare, och han presenterade nyligen dessa fynd på en diabeteskonferens i Bergen.

Här är de fem varianterna:
Variant 1: Betaceller
Lite insulin i blodet och minskat svar på glukosstimulering, med höga nivåer av proinsulin. Detta indikerar betaceller under stress, vilket förklarar den minskade insulinproduktionen.

Variant 2: Proinsulin
Lite insulin i blodet och minskat svar på glukosstimulering, men med låga nivåer av proinsulin. Detta indikerar att betacellerna i bukspottkörteln INTE KAN producera insulin.

Variant 3: Fetma
Har ett högt BMI och mycket kroppsfett, speciellt runt mage och höfter. Har mycket insulin i blodet. Detta är ett tillstånd som kännetecknas av fettansamling.

Variant 4: Lipodystrofi
Har ett lågt BMI och lite fett runt magen. Har fortfarande för höga nivåer av insulin i blodet. Detta är också ett tillstånd av fettackumulering, men som skiljer sig väsentligt från variant 3.

Variant 5: Lever/lipid
Har för lite triglycerider i blodet. Istället ackumuleras triglyceriderna i levern. Har även höga insulinnivåer i blodet. 

Forskarna är överens om att de olika varianterna måste få olika behandling. I dagsläget vet vi fortfarande inte tillräckligt om vilken behandling som fungerar bäst för varje enskild variant. Det kan också vara lämpligt att utarbeta kostråd som är bättre anpassade till den enskilda patientens genetik, istället för att alla får samma rekommendation. 

Flera typologier
Eftersom det inte är klart vilken behandling som passar bäst för den enskilda varianten finns det även några forskare som förespråkar en annan uppdelning. Ett av de viktigaste förslagen är en mer symtomfokuserad uppdelning:• Svår autoimmun• Allvarlig insulinbrist• Allvarligt insulinresistent• Lätt överviktsassocierad• Lätt åldersrelaterad

Det enda som är säkert är att det kommer att forskas mer på dessa undergrupper och att denna forskning kommer att leda till bättre behandling, mer exakt behandling och färre komplikationer i framtiden.Syftet är att vi i framtiden inte längre ska behandla alla med typ 2-diabetes på samma sätt, utan ställa en mer exakt diagnos och erbjuda varje enskild patient en anpassad behandling som fungerar ännu bättre än i dag.

Källa: diabeteswellness.no